Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиці.

1. Виразне читання вірша педагогом.

2. Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемотаблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напам’ять.

3. Запитання за змістом вірша.

4. Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5. Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемотаблицю.

6. Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемотаблицю.