Департамент Вінницької міської ради 
Комунальний заклад 
„Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради”;
21036 м. Вінниця, вул. Хмельніцьке шосе 16
тел: (0432) 59-21-53   ; email: vndnz35@ukr.net

Педагогічний дизайн заняття

 

Сучасне заняття: вимоги, перспективи.

Сучасне заняття: вимоги, перспективи.

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі в сучасних інноваційних умовах вимагає від педагога вдосконалення практичної діяльності шляхом пошуку нових ціннісних пріоритетів у визначенні змісту, форм і методів організації пізнавальної діяльності дітей.

Основною формою організованої навчальної діяльності дошкільників залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

 

Яким має бути сучасне заняття у ДНЗ?

Сучасне заняття має бути цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими прийомами, елементами гри-драматизації, розвивати пізнавальні здібності дітей, моральні та естетичні якості. Робота педагога на заняттях повинна поєднуватися з роботою поза заняттями, –  тільки тоді діти зможуть засвоїти той великий об’єм знань і вмінь, який передбачений програмою. Тому заняття не є єдиною важливою формою, яка дозволяє комплексно вирішити всі завдання. Головна вимога до сучасного заняття – максимальна розумова активність вихованців. Організувати навчання слід так, щоб діти якнайбільше діяли, міркували, відповідали. 

Цікаве та сучасне заняття в дитячому садку може здійснюватися поза приміщеннями ДНЗ – на вулиці, у парку, в музеї… Сучасне заняття у дошкільному закладі не повинно обмежуватися часовими рамками, а продовжуватися згідно зацікавленості учасників – дітей та дорослих.

Пропонуємо такі види нетрадиційних занять:

 

*  Заняття-змагання ( вибудовуються на основі змагань між дітьми): хто швидше назве, знайде, визначить, помітить і т. д.

*  Заняття – КВН (припускають поділ дітей на дві підгрупи і проводяться як математична або літературна вікторини).

*  Театралізовані заняття (розігруються міні сценки, які несуть дітям пізнавальну інформацію).

*  Заняття – сюжетно-рольові ігри (педагог входить в сюжетно-рольову гру як рівноправний партнер, підказуючи сюжетну лінію гри і вирішуючи таким чином завдання навчання).

* Заняття-консультації (коли дитина навчається «по горизонталі», консультуючись у іншої дитини).

* Заняття – взаємонавчання (дитина – «консультант» навчає інших дітей конструюванню, аплікації, малюванню – старша група).

*  Заняття-аукціони (проводяться, як настільна гра «Менеджер»).

*  Заняття – сумніви (пошук істини), ( дослідницька діяльність дітей типу: тане – не тане, літає – не літає, плаває – тоне і т. д.)

*  Заняття-подорожі.

*  Бінарні заняття ( авт. Дж.Родарі ). (Складання творчих оповідань на основі використання двох предметів, від зміни положення яких змінюються сюжет і зміст оповідання.)

*  Заняття-фантазії.

     *  Заняття-концерти (окремі концертні номери, які несуть пізнавальну інформацію).

     * Заняття-діалоги (проводяться по типу бесіди, але тематика вибирається актуальною і цікавою).

     *  Заняття типу «Слідство ведуть знавці» (робота зі схемою, мапою групи дитячого садка, орієнтування за схемою з детективною сюжетною лінією).

     *  Заняття типу «Поле чудес» (проводяться як гра «Поле чудес» для дітей, які читають).

      * Заняття «Інтелектуальне казино» (проводяться за типом «Інтелектуального казино» або вікторини з відповідями на питання: Що? Де? Коли?).

 

Вимоги до сучасного  заняття: ( пам’ятка для вихователів)

 

1. Використання новітніх досягнень науки і практики.

2. Реалізація в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів.

3. Забезпечення умов предметно-просторового середовища для розвитку пізнавальної діяльності.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних норм до організації діяльності дітей.

5. Встановлення інтегративних зв’язків ( взаємозв’язок різноманітних видів діяльності, змісту).

6. Зв’язок з минулими заняттями і опора на досягнутий дитиною рівень.

7. Мотивація і активізація пізнавальної діяльності дітей (методи і прийоми).

8. Логіка побудови заняття, єдина лінія змісту.

9. Емоційний компонент заняття (початок і закінчення заняття завжди проводяться на високому емоційному підйомі).

10. Зв’язок з життям і особистим досвідом кожної дитини.

11. Розвиток умінь дітей самостійно здобувати знання і поповнювати їх обсяг.

12. Ретельна діагностика, прогнозування, проектування  та планування кожного заняття педагогом.

Структура сучасного заняття:

  1. Створення ігрової ситуації, спрямованої на мотивацію дітей до навчальної діяльності.
  2. Спонукання дітей до висловлення припущень ( за допомогою проблемних запитань).
  3. Практична діяльність дітей ( пошукова діяльність, пов’язана із  визначенням особливостей предмета або об’єкта).
  4. Художнє слово ( Закріплення знань, отриманих в пошуковій діяльності).
  5. Енциклопедична хвилинка ( довідка із енциклопедії про предмети чи об’єкти).
  6. Мовленнєва хвилинка в цікавій формі  на закріплення отриманих знань.
  7. Пальчикова гімнастика.
  8. Робота з індивідуальними картками.
  9. Гра « Що ми робимо – не скажемо, що ми робимо – покажемо».

Педагогічний дизайн заняття

Особливості організції інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти

ЛепбукПрава Дітей”