Департамент Вінницької міської ради 
Комунальний заклад 
„Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради”;
21036 м. Вінниця, вул. Хмельніцьке шосе 16
тел: (0432) 59-21-53   ; email: vndnz35@ukr.net

Педагогічний дизайн заняття

Шановні педагоги, ми пропонуємо Вам з’ясувати, що таке педагогічний дизайн заняття.

Слід зазначити, що сучасні технології нас цілком підкорили – проникли  практично до всіх сфер життя. Одним з найуживаніших термінів упродовж двох останніх років є “педагогічний дизайн”.

Педагогічний дизайн – системний підхід до побудови навчального процесу. Перевагою є те, що він дає змогу вибудовувати єдину систему з цілей навчання, навчального матеріалу та інструментів, доступних для передачі знань.

В основі педагогічного дизайну – важливість змісту освіти,  стилю і послідовності викладання матеріалу, способів його подання.

Педагогічний дизайн заняття – це спланований систематичний процес, що передбачає реалізацію 4-х компонентів:

– предметно- просторового;

– пізнавально–діяльнісного;

– соціально- особистісного;

– рефлексивно-творчого.

Сучасне заняття – це форма навчання дітей дошкільного віку, в якій педагог, працюючи з усією групою, підгрупою або індивідуально у визначений режимом час, організовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних, вікових можливостей і освітніх потреб кожного вихованця.

До предметно-просторового компоненту належить організація освітнього простору-природногоі соціального оточення дитини, комунікативна діяльність між педагогом і дітьми у процесі взаємодії на занятті. Основна мета організації простору заняття полягає у прагненні педагога побудувати  процес навчання так, щоб кожна дитина опинилась у сприятливих для її розвитку умовах, відчула комфортний вплив усього освітнього простору заняття. Предметно-просторовий компонент освітнього простору  заняття може містити такі елементи:

– групова  кімната- тепла , добре освітлена, з зручними меблями;

– естетичний наочний і дидактичний матеріал розвивального характеру;

– технічні засоби навчання- телевізор, компютерна техніка, тощо;

– символічна атрибутика.

Пізнавально-діяльнісний компонент складається з комплексу елементів, які дають змогу учасникам освітнього процесу залучатися до різних видів діяльності, концентруючи їх особистісне зростання і прагнення до успіху. Цей комплекс елементів забезпечує:

– діяльнісну структуру освітнього процесу на занятті;

– гнучкість і розвивальний характер програмових вимог, які реалізують під час заняття.

 

Соціально-особистісний компонент – це стиль презентації навчального матеріалу педагогом, заснований на принципі розвитку партнерської взаємодії з дітьми, тобто особистісно орієнтовані форми навчання. Це педагогічне забезпечення розвивальних можливостей освітнього простору.

 

Рефлексивно-творчий компонент передбачає основне навантаження щодо  задоволення і розвитку потреб учасників освітнього процесу у:відчутті безпеки, збереженні і підвищенні самооцінки, визнанні з боку оточення, самоактуалізації.

Основними елементами цього компонента є:

–  авторитет педагога;

– взаєморозуміння і задоволеність усіх суб’єктів взаємовідносин;

– позитивні установки на діяльність і взаємодію;

– якісна результативність взаємодії учасників навчального процесу.

Суб’єкти освітнього простору заняття – педагоги і діти – перебувають в центрі моделі педагогічного дизайну і саме вихователю належить ключова роль в організації освітнього простору заняття.