Стратегія розвитку

Пріоритетні напрями роботи ДНЗ

 

  1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.

 

2.Становлення базису соціалізації дітей дошкільного віку у родині, освітньому закладі, рідному місті як перспектива успішної адаптації та функціонування в соціальному середовищі.

 

3.Формування у дітей дошкільного віку стійкого інтересу до пізнання довкілля, створення атмосфери успіху для розвитку особистості дитини засобами критичного, логічного та інженерного мислення.

 

4.Оптимізація мовлення, комунікативних навичок, розвиток емоційно-вольової сфери дошкільників засобами театрального образотворення.

Особливості здійснення програми розвитку

Дана програма пропонує збагачення освітнього змісту, який відповідає віковим потребам, інтересам і можливостям сучасного дошкільника. Зміст програми орієнтований на психологічні новоутворення в розвитку дитини і його загальну готовність до шкільного навчання, зміцнення фізичного і психічного здоров`я.

Програма розрахована на три роки і передбачає здійснення  16 проектів.

В літній період

  1. Охопити системним оздоровленням і  дітейдошкільного віку, шляхом введення гнучкого рухового режиму та використання цілющого впливу природних  засобів і рослинної їжі ( соків, вітамінних  чаїв, овочевих салатів).
  2. Створити усі необхідні умови для проведення фізкультурно – оздоровчої роботи , різних видів ігрової , пізнавальної,  інтелектуальної діяльності  дітей.

Шляхи реалізації програми

1.  Система збереження фізичного і психічного здоров’я дітей.

Проект 1.1.

Назва проекту : «Фізкультурний калейдоскоп»

Мета і основні завдання:створити умови щодо зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Залучити дітей до рухової активності, формування сталих рухових навичок, психофізичних якостей.   Стимулювати інтерес та позитивну мотивацію до занять з фізкультури. Вчити дітей дбати про власне здоров’я та здоров’я оточуючих.

Зміст:для досягнення поставленої мети проводити заняття за методикою М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітейФ дошкільного та молодшого шкільного віку». Розробити конспекти тематичних, сюжетних занять з фізичної культури за методикою М.М.Єфименка. Проводити всі напрямки фізкультурно-оздоровчої роботи  з використанням нестандартного обладнання. З метою профілактики порушень постави у дітей та плоскостопості проводити корекційно – відновлювальну  роботу. Залучати батьківську громаду  до участі в спортивних святах та розвагах. Провести спільні з батьками свята «Веселі старти», «Мама, тато, я – дружна сім’я»; результати спільної роботи відобразити у фотоальбомах та фотовиставках. Брати активну участь в міських Малих Олімпійських іграх.  Проводити з певною періодичністю тематичних днів, таких як: день гімнастики, день бігуна, день велосипедиста, день українських народних  рухливих ігор, день рухливих ігор різних народів, день м’яча, день футболу тощо.

Термін реалізації: 2020 -2023р.р.

Відповідальні особи: вихователі усіх вікових груп.

Керівник проекту: інструктор  з фізкультури Глущенко І.Б.

Проект 1.2.

Назва проекту : «Лабораторія здоров’я»

Мета і основні завдання:створити здоров’язберігаюче середовище. Застосовувати нетрадиційні методи загартування та оздоровлення дітей. Забезпечити збір максимально повної інформації про стан здоров ’ я дітей. Постійно використовувати інформацію про стан здоров ’ я кожної дитини в процесі організації навчально-виховної роботи.

Зміст:проведення дихальної гімнастики, ароматерапії, психогімнастики,  точкового масажу, плантарного масажу, пірамідотерапії, лікувального масажу, фізіотерапевтичних процедур, Су джок терапії. Ведення обліку застосування нетрадиційних методів загартування та оздоровлення дітей. Використання в роботі матеріалів посібника « Забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення , збереження фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку».

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні особи: вихователі дошкільних груп, адміністрація ДНЗ.

Керівники проекту: медична сестра Паламарчук І.М., медична сестра  Деркач Н.А., медична сестра з фізіотерапії  Назаренко Д.І.

Проект 1.3.

Назва проекту : « Зелена аптека»

Мета і основні завдання:проводити оздоровлення дітей за допомогою фіточаїв. Ознайомити дітей з лікарськими рослинами, які ростуть на території Вінниччини.

Зміст:за призначенням лікаря проводити для дітей оздоровчі тритижневі курси фітотерапії. Вести облік. Під чвс спостережень в природі, прогулянок ознайомити дітей з лікарськими рослмнами,якв ростуть на території Вінничини.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні особи: вихователі усіх вікових груп.

Керівник проекту:медична сестра Паламарчук І.М.

2. Дидактична та розвиваюча система

Проект 1.1.

Назва проекту :  « Ейдотехніка для дошкільнят»

Мета і основні завдання:навчити дітей легко сприймати та запам’ятовувати велику кількість інформації. Розвивати асоціативно-образне мислення, пам’ять та інтелект дітей. Розширювати творчі можливості дитини завдяки гармонійній роботі правої та лівої півкуль головного мозку. Підвищувати самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні, створюючи психологічний комфорт.

Зміст:працювати за власною програмою з ейдотехніки для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Проводити гурткову роботу.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні особи: вихователі дошкільних груп

Керівники проекту: Буняк С.О., Павловська І.А.

Проект 2.2

Назва проекту :«Пізнаємо Всесвіт»

Мета і основні завдання:створити умови для різнобічного розвитку дітей, розкрити їх індивідуальний творчий потенціал. Забезпечити міцне і свідомо

оволодіння дітьми системою знань про Космос. У роботі з дітьми

використовувати різні форми: спостереження , заняття, бесіди, мультимедійні

засоби навчання, відвідування планетарію, тощо.

Зміст: Застосовувати систему логічних вправ та ігор. Проводити гурткову

роботу. Впроваджувати Ейдотехніку для надання дітям знань про планети

Сонячної системи, зорі , сузір’я.

Термін реалізації: 2020 – 2023р.р.

Відповідальні: вихователі середніх та старших груп.

Керівник проекту: Павловська І.А.

Проект 2.3

Назва проекту : « Навчаємось читати змалку»

Мета і основні завдання: навчити дітей читати. Розвивати  їх інтелектуальні здібності –  пам’ять, мислення, мову.

Зміст:впроваджувати  методику американського лікаря – психолога Г.Домана «Навчання ранньому читанню» в практику роботи з дітьми раннього віку. Навчити дітей читати окремі слова, словосполучення, прості  та поширені речення. Придбати слайди з матеріалами для читання  за методикою Г.Домана.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Керівник проекту: Колісник Л.М.

Проект 2.4

Назва проекту :  « Пальчикова гімнастика»

Мета і основні завдання:Створити умови для розвитку розумових здібностей дітей. Розвивати  їх мовленнєву діяльність, зорову та слухову пам’ять, мислення,  мілку моторику рук. Ознайомити педагогів та батьків з віршованими пальчиковими іграми.

Зміст:Використання системи пальчикових ігор, виготовлення різноманітних атрибутів до них. Провести майстер- клас для вихователів, батьків,  студентів.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні: вихователі усіх вікових груп

Керівник проекту:Плахотнюк Л.А.

3. Виховна система

Проект 3.1

Назва проекту : « Виховання культурою»

Мета і основні завдання:Розвивати у дітей стійкий інтерес до знань про історію та культуру українського народу та народів – сусідів Росії, Білорусії, Польщі. Виховувати почуття гордості за приналежність до українського народу, любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до культурної та історичної спадщини народів – сусідів, країни, мову якої вивчаємо Англії та далекої Японії.

Зміст:використання в роботі з дітьми власної програми «Виховання культурою»

Термін реалізації: 2020– 2021р.р.

Відповідальні : Вихователі середніх та старших груп

Керівник проекту: Франко О.В.

Проект 3.2

Назва проекту :  «Виховання казкою»

Мета і основні завдання:Удосконалювати мовлення дітей. Розвивати їх мислення , уяву, сприйняття, фантазію ,мовленнєву творчість.. Виховувати  добрі почуття. Вчити робити висновки.

Зміст:для досягнення мети проекту використовувати бесіди, дискусії за змістом  відомих казок, придумування дітьми власних казок на задану тему, на використання завуальованих картинок, малих фольклорних жанрів – загадок, лічилок, потішок,  віршів, прислів’їв тощо. Розробити перспективне планування  роботи  з казкою за методикою Л.Б. Фесюкової«Вихованняказкою»,оформити  матеріал для батьків

« Від казки до виховання».Розробити конспекти занять об’єднаних темою «Уроки доброти»

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні вихователі старших груп

Керівник проекту: Лисяна Н.М.

4. Система методичної роботи

Проект 4.1.

Назва проекту : « Вихователь – педагог та актор»

Мета і основні завдання:Створити умови для  проходження педагогами практичних занять для вдосконалення акторських умінь тазастосування їх в освітньому процесі.

Зміст: проводити театралізовані тренінги з метою ознайомлення педагогів з засобами театрального мистецтва та навчання акторським і режисерським умінням.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні: вихователі усіх вікових груп

Керівник проекту: практичний психолог Павловська І.А.

Проект 4.2.

Назва проекту :  «Відкрите заняття»

Мета і основні завдання:пропагувати кращий досвід педагогів дошкільного закладу з проблем методики проведення  організованої діяльності дітей.

Зміст:відповідно річного плану проводити відкриті заняття з метою пропаганди й апробації інноваційних технологій і методик та виконання вимог програми «Дитина», «Впевнений старт». Організовувати їх обговорення серед педагогів «По сторінкам переглянутого заняття». Проводити відкриті заняття для студентів педагогічного коледжу та слухачів курсів післядипломної освіти.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні: вихователі усіх вікових груп

Керівник проекту: Ковальчук Д.О.

Проект 4.3.

Назва проекту :  « Ігрове моделювання»

Мета і основні завдання:Створити умови для професійного зростання педагогів, стимулювати їх до збагачення та ефективного використання професійних знань, вчити аналізувати власну діяльність , самовдосконалюватися.   Формувати у педагогів  творче  мислення, уміння практично розв’язувати проблемні ситуації..

Зміст:для реалізації даного проекту проводити під час педагогічних рад, семінарів–практикумів, консультацій  ігрове моделювання різних видів діяльності дітей. Пов’язати теорію з практичним досвідом та відпрацювати професійні навички наближені до реальних.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні: вихователі усіх вікових груп.

Керівник проекту: Ковальчук Д.О.

Проект 4.4.

Назва проекту :  «Комп’ютерна  компетентність»

Мета і основні завдання: підвищення  комп’ютерної досвідченості педагогів, освоєння ними роботи з програмними освітніми комплексами, ресурсами глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, застосування набутих умінь для підготовки та проведення занять з дітьми на якісно новому рівні.

Зміст:для реалізації даного проекту провести діагностування рівня комп’ютерної компетентності педагогів та  проводити серію теоретичних та практичних занять, навчити користуватися комп’ютером.

Термін реалізації: 2020– 2023р.р.

Відповідальні : вихователі усіх вікових груп

Керівник проекту: Уляніцька І.В.

Проект 4.5.

Назва проекту :  «Блог – помічник педагога»

Мета і основні завдання:самовдосконалення педагогів, підвищення їх фахового рівня. інноваційної культури педагога. Залучити батьків доо створення блогів.

Зміст:створити на сайті ДНЗ різні види блогів: консультації та самоосвіта, блог- майданчик для організації дистанційного навчання, Блог у роботі з батьками, тематичний блог для узагальнення передового педагогічного досвіду.

Термін реалізації: 2020– 2021р.р.

Відповідальні : вихователі усіх вікових груп

Керівник проекту: Ковальчук Д.О.