Департамент Вінницької міської ради 
Комунальний заклад 
„Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради”;
21036 м. Вінниця, вул. Хмельніцьке шосе 16
тел: (0432) 59-21-53   ; email: vndnz35@ukr.net

Дистанційна освіта

Освіта для малюків  відео – заняття під час карантину. 

«Домашня студія розвитку дитини»

Відеоресурс для розвитку дітей. 

    Серія мультфільмів «Лепетуни» вчить дітей української мови.

Поради МОЗ для батьків, що мають дітей дошкільного віку

“Котра година?”: веселий мультик для вивчення часу.

Вивчаємо комах

Вивчаємо кольори

ДУЖЕ КОРИСНО – ОВОЧІ! 

Вчіть разом з нами!


Щенячий патруль вчить АлфАвіт

Проект «Вчимося разом»

Інтерактивні телеуроки

Національна стратегія дошкільної освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політикив галузі освіти.

Освіта є пріоритетним напрямом державної політики України.Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.

Сьогодні зміст і організація національної освіти недостатньо переорієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей життєво важливих компетентностей, активної їх соціалізації.

Створення проекту “Вчимося разом” зумовлене необхідністю кардинальнихзмін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності дошкільної освіти,впровадження найсучасніших інформаційно – комунікативних технологій, які мають стати пріоритетом розвитку освіти  України.

Останніми роками внесено важливі зміни до чинного законодавства стосовно дошкільної освіти, запроваджено обов’язковість дошкільної освіти для усіх дітей старшого віку, ухвалено Концепціюрозвитку інклюзивної освіти.

З метою прискорення процесу реформування освітньої галузі на урядовому рівні прийнято низкунадзвичайно важливих для освіти державних цільових програм розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

Мета проекту

 • Основною метою створення проекту є забезпечення підвищення ефективності педагогічного процесу.
 • Наданнядітям можливості доступу до якісної,конкурентоспроможноїосвіти.
 • Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами.
 • Створення ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей.
 • Забезпечення доступності та непреривності дошкільної освіти.
 • Скорочення обмеженостідоступудоякісноїосвіти окремих категорій дитячого населення ( сільські діти, діти неохоплені дошкільною освітою, діти з особливими фізичними потребами).
 • Формування здорового способу життя як складової виховання, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Очікувані результати

 • Підвищення якостірезультатів підготовки дошкільників до навчання в школі.
 • Підвищення конкурентоспроможності української освіти за рахунок забезпечення фундаментальності і практичної спрямованості освітніх проектів.
 • Створенняпозитивних зразків та поширення досвіду дистанційної дошкільної освіти.
 • Створення підсистеми елітної освітидошкільнят для навчання їх в гімназіях, ліцеях.
 •  Створення соціально спрямованих умов для здобуття освіти за потребою усіх категорій населення.
 • Реалізація потреб інклюзивної освіти

Реалізація проекту

 • Оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку дитини, зокрема програм “Дитина”, “Я у Світі”, “Впевнений старт”.
 • Розвитокмережі електронних занять для дошкільників.
 • Розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних занять.
 • Створення системи дистанційного навчання , у тому числі для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають надовготривалому лікуванні.
 • Розробленняцілісної системи виявлення та психолого – педагогічного супроводу обдарованих дітей, забезпечення умов для їх розвитку, соціалізації та подальшого навчання.
 • Вивчення потреб, розроблення ефективних моделей розвитку життєвої компетентності та інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами.
 • Формування здоров’язбережувального середовища для дітей.