Результати моніторингу якості освіти

ОБСТЕЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ

2022-2023 навчальний рік

Гр.№ 1,3 (3-й рік життя)

Результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку :

 • освітній напрям «Особистість дитини» – високий – 10%, середній – 69%, низький – 21%;
 • освітній напрям «Дитина в соціумі» – високий – 17%, середній – 68%, низький – 15%;
 • освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» – високий рівень розвитку проявляють 14% малят, середній – 73%, низький – 13%;
 • освітній напрям «Дитина в світі мистецтва» – високий – 13%, середній – 63%, низький – 24%;
 • освітній напрям «Гра дитини» – високий – 15%, середній – 60%, низький – 25%;
 • освітній наапрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – високий – 17%, середній – 66%, низький – 17%;
 • освітній напрям «Мовлення дитини» – високий – 12%, середній – 63%, низький – 25%.

Задовільний рівень розвитку компетенцій дітей раннього віку.

Освітній напрям
                               
Термін оцінювання
Особистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі мистецтваГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показник
Початок року68%70%72%65%61%72%59%71%
Січень70%81%89%78%71%80%71%85%

З огляду на обстеження нервово-психічного розвитку дітей третього року життя виявлено високий рівень – 16%, достатній (норма) – 82%, нижче норми – 2%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, вважаються задовільним. У порівнянні з минулим навчальним роком змін у показниках майже не відбулося.

Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 4,5 %, дітей з середнім рівнем зменшилась на 11 %.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

З метою стабілізації психологічного мікроклімату вихователям груп раннього віку доцільно використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування у групі.

З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти використовувати роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

 

Гр.№ 2,4 (4-й рік життя)

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року життя визначався відповідно до освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями з урахуванням вимог програми «Дитина».

Термін оцінювання

Освітні лінії
                               
Термін оцінювання
Особистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показник
Початок року71%72%61%61%71%71%64%69%
Січень92%95%82%85%90%81%72%82%

В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, який хоч і змінився порівняно з початком навчального року, проте не відповідає нормативним вимогам та віковим особливостям дітей, повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому розвитку молодших дошкільників. Хоча подібні явища мають об’єктивні причини: двомовне середовище, велика кількість дітей, що відвідують ЗДО перший рік, проте серед завдань, щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку: по-перше – розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв’язанням та ін.., по-друге – всебічний розвиток мовлення, а також – розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.

Отже, для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості.

Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року щодо освітнього напряму «Дитина в світі мистецтва», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ЗДО слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дошкільників, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей.

Освітній нарям «Дитина у природному довкіллі» — приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

Освітній напрям «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.

Найвищий показник виявлено щодо освітнього напряму «Особистість дитини», проте слід і надалі вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.

Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Гр.№  5,9,10 (5-й рік життя)

      У дошкільному  закладі два рази на рік  проводиться робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку  відповідно до освітніх напямів Базового компонента дошкільної освіти .

Термін оцінювання

Освітні лінії
                               
Термін оцінювання
Особистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показник
Початок року82%80%81%79%82%76%72%81%
Кінець року98%93%91%82%84%85%83%89%

Узагальнені результати спостережень рівня компетентності дітей середнього дошкільного віку виявили достатній рівень розвитку дошкільників. Проте, за результатами аналізу завданням вдосконалення роботи з п’ятирічками в 2022-2023 н.р. є: розвиток зв’язного мовлення, подолання вад звуковимови, недоліків лексики, граматичного ладу мовлення, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення технічних навичок малювання, розвиток творчості, активності, пізнавальних психічних процесів у дошкільнят, сприяння розвиткові ігрової діяльності, конструктивних навичок.

Отже, для розвитку мовлення вихователям слід приділяти належну увагу формуванню зв’язного мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки про себе, використанню засобів інтонаційної виразності та мовленнєвому етикету.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості, навчанню дітей висловлювати припущення, робити висновки, базуючись на результатах досвіду, розвивати логічне мислення.

Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-го року щодо освітньої лінії «Дитина в світі культури», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ДНЗ слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці, ретельніше та ширше знайомити дітей із матеріалами, інструментами, технікою, яку використовують у процесі трудової діяльності, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, вчити диференціації та дослідженню їх властивостей, більше уваги приділяти вихованню самостійності, бажання допомагати дорослим та одноліткам, розвитку вміння орієнтуватися в природному, предметному та людському довкіллі. Особливу увагу приділяти розвитку у дітей довільної поведінки, елементарної здатності поводитися морально за відсутності контролю з боку дорослого, заохочувати розвиток впевненості в своїх силах, формувати емоційне сприйняття народної іграшки, традиційного одягу, виробів народних майстрів, милування чарівним світом народного декоративно-ужиткового мистецтва.

Освітній напрям«Дитина у природному довкіллі» — активізувати допитливість дітей, спонукати їх досліджувати нове, розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, продовжувати розвивати емоційно- ціннісне ставлення до природи.

Освітній напрям «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців,більше уваги приділяти вихованню самостійності, ініціативності, толерантності, привітності, гнучкості, розуміння, що Україна є Батьківщиною, якій притаманна певна національна символіка.

Найвищий показник виявлено щодо освітнього напряму «Особистість дитини», проте слід більше уваги приділяти формуванню уявлень дошкільників про оздоровчу спрямованість побуту українського народу, про оздоровчі аспекти національної кухні, одягу, посуду, українську оздоровчі ігри-забави, пісні, танці, і надалі розвивати вміння самостійно доглядати за своїм зовнішнім виглядом, вмінню самостійно дотримуватися основних правил безпеки, вчити відстоювати власні права, захищати власну думку, дотримуватись норм спілкування. Вчити розрізняти характер критичних ситуацій, усвідомлювати до якої служби необхідно звернутись, а також правилам поведінки під час навчання різних видів оздоровчих процедур, щодо виконання рухів, безпечного користування приладдям та інструментами.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, прищеплювати бажання займатися фізкультурою і спортом, сприяти опануванню дітьми життєво необхідних рухів.

 

 Гр.№ 6,7,8 (6-й рік життя)

Дослідження рівня розвитку компетенцій дошкільників шостого року життя здійснювалося у дошкільному навчальному закладі два рази на рік відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Термін оцінювання

Освітні лінії
                               
Термін оцінювання
Особистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показник
Початок року82%82%82%72%79%84%82%81%
Кінець року95%89%93%83%92%91%85%93%

Також було проведене дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) до школи, яке проводилося  психологом за низкою спеціально дібраних методик ,  за такими напрямами: соціальна готовність, психологічна готовність, інтелектуальна готовність. Дані досліджень співставлялись з даними спостережень вихователів групи за дитиною, рівнем її досягнень, здібностей.

Дані педагогічного та психологічного досліджень досягнень випускників ДНЗ та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками в контексті безперервної освіти показали, що робота ведеться на достатньому рівні.

Також завданням вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток порівняльного і пояснювального, зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки і розвиток сенсомоторної координації на аркуші, техніки малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

В 2023-2024 н.р. педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності у всіх сферах життєдіяльності. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.

Педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль аби виправити виявлені у 2022-2023 н.р. недоліки в роботі, а саме:

недоліки в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах;

недостатня увага до формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності;

Узагальнені результати дослідження рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку та дошкільників  за освітніми напрями Базового компонента дошкільної освіти свідчать, що найвищі показники діти виявляють щодо освітнього напряму «Особистість дитини», найнижчі – «Дитина в світі мистецтва», «Мовлення дитини».

Дослідження щодо музичного виховання у ДНЗ показало, що воно здійснювалась у 2022-2023 навчальному році також на достатньо високому рівні. Показники засвоєння програмного змісту у молодших дошкільників: високий рівень – 18,5 %, достатній – 72 %, низький – 1 %; у вихованців середніх вікових груп: високий рівень – 20 %, достатній – 71,5 %; низький – 2,5 %.

У вихованців випускних груп: високий рівень – 42 %, достатній – 50 %, низький – 2 %.

Недоліками, які заважають високим результатам є: недостатньо розвинена координація рухів, недосконалість координації слуху і голосу.

Контрольне обстеження основних фізичних рухів, проведене вихователями, довело достатній рівень роботи ДНЗ з питань збереження та зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників.

Обстеження рівня розвитку рухової активності дітей раннього віку виявило, що показники фізичного і моторного розвитку 79% малюків відповідають нормі, а 11% малят мають розвиток вище норми, 89% дітей молодшого дошкільного віку на достатньому і високому рівні оволоділи основними рухами відповідно до програмових вимог; 42% вихованців середнього дошкільного віку мають високий рівень розвитку рухової активності, 40% — достатній. Серед старших дошкільників 92% дітей оволоділи на достатньому та високому рівні певним набором домірних вікових умінь і навичок з основних