Річний звіт про діяльність закладу

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад дошкільної освіти укомплектований такими педагогічними кадрами:

1 завідувач, 2 вихователя-методиста/практичних психолога, 20 вихователів, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури. Усього 26 педагогів.

Фаховий рівень педагогів:

Вища категорія – 7 педагогів;

«спеціаліст І категорії» – 3 педагога;

«спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагога;

«спеціаліст» – 3 педагога;

11 тарифний розряд – 11 педагогів;

9 тарифний розряд – 1 педагог.

Відмінник освіти – 2 педагога.

Звання «вихователь-методист» – 12 педагогів.

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили високий рівень професійної компетентності й можливостей педагогів КЗ «ДНЗ №35 ВМР», заклад атестовано з відзнакою. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, покрашенням атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ «ДНЗ №35 ВМР». Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2019-2020 навчальний рік організація освітнього процесу в закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ЗДО, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.
 2. Створення інтеркультурного середовища в закладі дошкільної освіти, як фактор підвищення якості мовленнєвої діяльності, соціалізації дітей дошкільного віку в полікультурному суспільстві.
 3. Розширити у дошкільників екологічний світогляд як необхідну умову формування життєвої компетенції.
 4. Створення належних умов для безпечної життєдіяльності, формування елементарної життєвої компетенції з питань безпеки, виховання безпечної поведінки у дітей, культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я дітей.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років « Дитина» та завданнями на 2019-2020н.р., колективом закладу дошкільної освіти проводилась планомірна послідовна робота по збереженню і зміцненню здоров’я дітей, охорони життя, з організації якісного оздоровлення та харчування; проводилась систематична робота з розвитку інтелекту дітей; надавалась увага підвищенню іміджу педагога, формуванню психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищенню мотивації до самовдосконалення та профілактиці емоційного вигорання. Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Види діяльності

Планована кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

6

4

60%

2.

Атестація

7

7

100%

3.

Підвищення фахової майстерності

19

19

100%

4.

Участь у роботі творчої групи

12

12

100%

5.

Участь у роботі та проведенні методичних заходів

25

25

100%

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2019 – 2020 н. р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів Горобчук Н.С., Слоквіч О.С., Гуцол Л.В., Краснова С.В., Вовк В.В., Колісник Т.І., Плахотнюк Л.А.

За результатами атестації:

Горобчук Наталія Семенівна, відповідає займаній посаді.

Вовк Вікторія Вікторівна, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Краснова Світлана Василівна, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Плахотнюк Людмила Андріївна, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України.

Колісник Тетяна Іванівна, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Гуцол Людмила Василівна, відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному розряду; порушено клопотання про нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України.

Слоквіч Олена Степанівна, відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному розряду; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Протягом 2019-2020 навчального року наш заклад дошкільної освіти був відзначений дипломами Міністерства освіти, брав активну участь в різноманітних міських, обласних та всеукраїнських заходах:

 • – І місце у міському конкурсі освітніх проєктів в галузі дошкільної освіти з проєктом одного дня «Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час ознайомлення з правилами дорожнього руху в ігровому містечку «Авто Сity»;
 • – Участь у міському конкурсі-фестивалі «The best cook dish»;
 • – Участь дітей старшої групи у відкритті садочка «Смайлик» КЗ «ЗДО №22 ВМР» (Туркіш сіті);
 • – Організовано допомогу військовослужбовцям військових частин (збір гуманітарної допомоги);
 • Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху , представниками поліції міста «Поліцейський патруль»;
 • – Відкриті покази занять для студентів ВОКГПК з фізичного виховання (три вікових групи № 1, 8, 9).
 • – Участь вихованців середніх та старших груп в онлайн-конкурсі «Розмай дитячих талантів» у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка» (Березницька Єва гр. №9, Ніколь Паримська гр. №6, родина Слоквич гр. №5).
 • – Участь у онлайн – конкурсі «День зі спорту починаємо» серед вихованців старшого дошкільного віку закладів дошкільної освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в рамках чемпіонату «Старти надій».

Протягом року вихователі брали активну участь в роботі методичних об’єднань міста, семінарах, курсовій перепідготовці, в проведенні педрад та педагогічних годин, дискусіях, ділових іграх, тренінгах, педагогічних читаннях, майстер-класах, інтерактивних заходах, вебінарах які сприяли підвищенню їх фахової майстерності. Систематично проводилися обговорення новинок методичної літератури, періодичних фахових видань.

Педагоги закладу є слухачами он-лайн вебінарів, конференцій та семінарів на освітньому порталі «Педагогічна преса» (цифрове видавництво МЦФР), за що отримали сертифікати.

Росту педмайстерності та якості освітнього процесу сприяла робота наставників з молодими вихователями. Досвідчені педагоги закладу Буняк С.О., Павловська І.А., Хомюк О.А. передавали молоді свої знання і досвід.

Педагогічний колектив дошкільного закладу впроваджує власні парціальні та власні авторські програми «Маленьким розумникам і розумницям. Мнемотехніка для дошкільнят», «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі», «Я – землі цієї паросток зелений», «Джерело народної криниці», «Співаємо разом», «Пальчиками граємо – мову розвиваємо», «Розвиток рухової творчості дітей дошкільного віку в процесі стрибків на батуті (Sky jumping)», «Формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час ознайомлення з правилами дорожнього руху в ігровому містечку «Авто Сity», забезпечуючи виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 10.03.2016 р. №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови», впроваджуємо проект «Let’s play and study English!» (білінгвістичний підхід до впровадження англійської мови в освітній процес з молодшого дошкільного віку).

Створення інтеркультурного середовища в закладі дошкільної освіти сприяє формуванню у дітей стійкої мотивації до вивчення іноземних мов, вільній інтеграції в єдиний освітній європейський простір, а головне вихованню достойного громадянина, підвищенню результативності формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод інших, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина.

Вихованці закладу відвідують станцію юних натуралістів, гуртки «Школи мистецтв», «Палацу школярів та юнацтва», є частими гостями міської бібліотеки ім. Бевза.

Відповідно до річного плану робота у закладі спрямовувалась на підвищення професійної та фахової майстерності педагогів закладу. Основними формами, що забезпечили реалізацію окреслених завдань стали різноманітні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педагогічні години та консультації, педагогічні читання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, робота творчих та ініціативних груп, майстер-класи, проектна діяльність тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалася впровадженням інтерактивних форм та методів роботи, а саме: ділових ігор, круглих та проблемних столів, модеративних семінарів, методичних рингів, дискусій, диспутів, тренінгів, презентацій, майстер-класів, конкурсів тощо.

Так, у формі педагогічний квест була проведена педрада «Організація роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму в ЗДО» (листопад 2019 р.), яка допомогла з’ясувати ефективність та безпечність освітнього процесу, формування активної позиції дитини щодо власної безпеки, як обов’язкової умови організації роботи з безпеки життєдіяльності дітей у ЗДО. Проведена хвилинка презентації «Навчаємо азбуки безпеки під час проектної діяльності у ігровому містечку «АвтоСіті» та проведено майстер-клас «Надання першої невідкладної допомоги».

Презентувати дидактичні та розвивальні посібники з мовленнєвого розвитку спрямовані на організацію умов та формування ігрових навичок дітей, провести методичний турнір «Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей» педагоги мали змогу під час педагогічної ради «Сприяння активізації роботи з мовленнєвого розвитку дітей через використання різноманітних сучасних та інноваційних технологій та використання іноземної мови як засобу спілкування з метою збагачення активного словникового запасу дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності» (лютий 2020 р.).

Під час онлайн конференції на платформі ZOOM проходила педагогічна рада «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості» (квітень 2020 р.), яка допомогла з’ясувати стан роботи з екологічного виховання у закладі. Була представлена проектна діяльність «Об’єднуємо зусилля для здорового довкілля», яка сприяла підвищенню екологічної компетентності педагогів, пошуку нових шляхів залучення дошкільників до захисту природи. Педагогічною радою схвалено, після закінчення карантину на території закладу створити мете реологічний майданчик.

Цікавою формою набуття та закріплення педагогами практичних умінь та навичок стали заняття теоретичного семінару «Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті», який пройшов в режимі онлайн. Під час проблемного семінару слухачі дізналися, як упровадити освіту для сталого розвитку в ЗДО, із чого розпочати, які педагогічні знахідки використовують колеги, щоб досягнути бажаного результату. Для закріплення даної теми педагогами був прослуханий вебінар, запропонований цифровим видавництвом MCFR на тему «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність».

Розкриттю професіоналізму, творчих здібностей педагогів сприяли проведені майстер-класи: «Подорожуємо казковими лабіринтами гри В’ячеслава Воскобовича», «Вивчення правил дорожнього руху у дитячому містечку «АвтоСіті», «Розвивальні іграшки для малят без зайвих витрат», психолого-педагогічні тренінги «Навчаємось разом» (мовленнєві вправи з використанням різних інтерактивних методів), «Екологічні цікавинки».

Протягом 2019-2020 н. р. працювала творча група «Краєзнавчо-туристична діяльність як засіб прилучення дошкільнят до історичних, культурних та природних цінностей рідного краю». Метою роботи творчої групи було: розробити методичні рекомендації для вихователів з питань організації краєзнавчо-туристичної роботи з дошкільниками як засобу оздоровлення, ознайомлення з довкіллям та національно-патріотичного виховання.

Підвищенню якості освітнього процесу сприяли колективні перегляди, організовані для педагогів за різними напрямками педагогічної роботи з використанням сучасних методів і прийомів організації дитячої діяльності: розвага-квест «Операція Z або Героям у масках допомагай, Моргайлика виручай» з дітьми середнього віку (вихователь Краснова С.В.); інтегроване заняття з пріоритетом природо-охоронної діяльності для дітей ІІ молодшого віку «Маленькі помічники природи» (вихователь Плахотнюк Л.А.); інтегроване заняття з дітьми молодшого віку «Дружно, весело ростемо, все навколо пізнаємо» (вихователь Слоквіч О.С.).          Проводились показові заняття для студентів Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з розділів програми «Здоров’я та фізичний розвиток» (провела інструктор з фізкультури Глущенко І.Б.).

Усі методики, програми, що застосовували педагоги протягом навчального року у роботі з дітьми, основані на досягненнях сучасної психології особистості та спрямовані в русло ідей реформи у системі освіти.

Колектив продовжує ефективно впроваджувати в практику роботи різноманітні нетрадиційні форми, методи роботи, інноваційні технології, шукає шляхи підготовки до реалізації завдань Базового компонента. Продовжили свою роботу експериментальні групи з впровадження бі-мовного підходу до вивчення іноземної мови. В методичному кабінеті дібрані матеріали «Банк інноваційних технологій» та сучасні інноваційні технології.

Так, вихователь Мороз О. А. використовує методику викладача Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, професора Галини Сергіївни Тарасенко «Технологія естетико-екологічного виховання дітей».

Вихователь Колісник Л. М. впроваджувала методику американського лікаря-психолога Глена Домана «Навчання дітей ранньому читанню». Завдяки використанню цієї методики дошкільники з двох років читають слова, а трирічні діти – словосполучення та прості речення, невеличкі книжечки.

Застосування вихователем Плахотнюк Л.А., Харевською Н.Ю. пальчикової гімнастики сприяє розвитку розумових здібностей малюків, розвитку зорової та слухової уваги.

Для розвитку феноменальної пам’яті застосовується методика розвитку асоціативно-образного мислення – мнемотехніка, яку впроваджують у роботу вихователі дошкільного закладу Буняк С. О. та Павловська І. А.

Гуцол Л. В. в роботу з дітьми впроваджує методику Н. Харченко «Навчання дітей навичкам міркування».

Вихователь Мадай О.Г. навчає дітей читанню, використовуючи методику Л.В. Шелестової «Розвивальне читання».

Слоквіч О. С., Колісник Т. І., Плахотнюк Л.А. обрали для впровадження методику Світлани Циганової «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку», яка основана на сенсорному вихованні та образотворчій діяльності дітей.

Глущенко І.Б. працює за методикою М. М. Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку».

Франко О. В. впроваджують у роботі з дошкільниками авторську програму «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі».

Буняк С. О. впроваджує в роботу з дітьми методи та прийоми ТРВЗ та РТУ Т.Сидорчук, які допомагають створити широкий кругозір у дітей, розвинути їх креативність та творчість.

Лисяна Н. М. застосовуючи методику Л.Б. Фесюкової «Виховання казкою», виховує у дітей моральні якості: любов, доброту, взаєморозуміння, співчуття.

Краснова С.В. впроваджує у роботу з дітьми програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

Ткачук Р.М., Франко О.В. використовують у роботі з дітьми ідеї відомого педагога В.О. Сухомлинського, вчать «Розуміти світ серцем і душею».

Для стимуляції інтелектуального розвитку психологом дитячого садка Пилявець О. В. використовується комплекс спеціальних кінезіологічних вправ. Заняття кінезіологічними вправами усувають дезадаптацію дітей у процесі навчання, гармонізують роботу головного мозку.

Основними формами звітності та презентації результатів інноваційної педагогічної діяльності закладу є відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків і педагогів, публікації у фахових періодичних виданнях, виступи на науково-практичних конференціях, у засобах масової інформації.

Слід відмітити, що вихователі намагались організувати так освітній процес, щоб був реалізований тісний зв’язок дитячого садка та сім’ї.

Для батьків організовувались свята та розваги, перегляд занять, дні відкритих дверей, виставки дитячої творчості. На батьківських зборах презентувався кращий сімейний досвід, організовувались зустрічі з цікавими людьми. Оформлялись усні журнали, папки-пересувки, тематичні виставки з змістовним матеріалом.

Педагоги закладу постійно консультували батьків з різних освітніх питань, проводили лекторії для батьків, дні відчинених дверей. Протягом року працювала школа молодих батьків, яка надавала педагогічну допомогу щодо виховання здорової дитини та розкриття її внутрішнього світу за допомогою родинних традицій, свят.

Дошкільний заклад забезпечує модернізацію методичної роботи, спрямувавши її на надання реальної практичної допомоги педагогічним працівникам, зокрема, в рамках обласного проекту «Модернізація науково-методичної роботи з використанням кластерно-хмарних технологій», заклад має власний Web-сайт, який щоразу поповнюється новою, корисною і цікавою інформацією. Цікавою формою роботи виявились відео-заняття, які педагоги знімали для дітей під час карантину з різних розділів програми та завантажували в Інтернет мережі, сайт закладу.

Таким чином педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

Для вирішення пріоритетних завдань роботи закладу в 2019-2020 н.р. було проведено ряд тематичних вивчень.

Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер. Свої відносини з дітьми педагоги будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісно-орієнтований підхід виховання та навчання дітей. Опиралися на особливості мислення дошкільників, однією із яких є наочно-образне сприйняття світу. Виготовляли та широко використовували різноманітний наочний матеріал, що полегшувало процес сприйняття матеріалу. Проводили динамічні, тематичні, інтегровані, комплексні, сюжетні, сюжетно-ігрові, літературні заняття, екскурсії, цільові прогулянки.

Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним.

Результати контрольно-діагностичного обстеження показали успішне засвоєння освітніх завдань чинної Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» в групах: № 6 (Павловська І. А., Мадай О. Г.), № 7 (Мороз О. А., Гуцол Л. В.), №5 (Краснова С.В., Андрощук К.М.), № 9 (Матвієнко О.О., Поліщук С.Ю.), № 8 (Буняк С.О.), № 10 (Франко О.В., Ткачук Р.М.).

Педагогічні працівники активно працювали не лише над поповненням теоретичних знань, удосконаленням рівня своїх умінь, а й приділяли достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців.

Освітня робота здійснювалась вихователями усіх вікових груп з урахуванням рівня особистісного зростання кожного вихованця відповідно діагностичних обстежень та узагальненої інформації, отриманої під час навчання.

Одним із пріоритетних напрямів в роботі педагогів із вихованцями старших груп № 7, 9, 10 було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав достатній рівень роботи педагогів по засвоєнню програмових вимог, в результаті чого якісний рівень знань дітей істотно змінився у порівнянні з початком року. Показники моніторингу освітніх компетенцій дітей випускників нашого дошкільного закладу свідчить про те, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Достатньо уваги приділялось організації роботи в канікулярний час: проводились свята, розваги, лялькові вистави, конкурси, екскурсії та ін. Під час адаптивного карантину проводились відео заняття, надавались онлайн консультації, рекомендації батькам щодо організації освітньої та виховної роботи з дітьми.

На кінець 2019-2020 навчального року було охоплено гуртковою роботою 251 дитина, що становить 95% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

На базі дошкільного закладу функціонувало 11 гуртків різного спрямування.

 • «Первоцвіт» (природничий),
 • «Зелена аптека» (природничо-лікувальний),
 • «Ейдотехніка для дошкільнят» (розвиток асоціативно-образної пам’яті у дітей),
 • «Афлатот» (соціально-економічний),
 • «Дивограй» (музичний),
 • «Казковий передзвін» (театральний),
 • «Хореографічний гурток»,
 • «Happy English» (гурток англійської мови),
 • «LEGOленд» (гурток конструювання),
 • «Мудрі шахи» ,
 • «Спортивна гімнастика»
 • «Sky jumping» (стрибки на батуті).

Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

У гуртки залучаються діти за їх бажанням та спостереженнями педагогів, допомагає співпраця з родинами. Керівники гуртків ведуть відповідну документацію та звітують про роботу.

Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів по групах, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, перегляд ранків, використання методів діагностики сім’ї (анкетування, інтерв’ювання, діагностична бесіда, соціальний патронат сімей вихованців, бесіди, вивчення досвіду сімейного виховання).

Разом батьки та діти створювали поробки з природних матеріалів до тематичних виставок: «Всюди осінь ходить гаєм, всюди казка оживає», «Зимова феєрія», «Руками творяться дива». В садочку створена виставка дитячих робіт, тематика якої постійно змінюється: «Алея зірок», «Для маленьких сина й дочки, кожен день цікавий у Віночку», «Ми творимо свято Великодня», «Вінничани подорожують Європою», «З вогнем не будем жартувати – про небезпеку потрібно знати!», «Школа пішохідних наук», фотовернісаж «Здоров’я – як стиль життя», «Різнобарвна природа мого краю», «Я живу безпечно!».

Батьки завжди найпочесніші гості, найактивніші учасники всіх свят та розваг. Про це свідчить добра практика проведення в садочку благодійного заходу «Осіння ярмарок». Кошти вилучені з ярмарку пішли на створення спортивно-розважального комплексу з скеледромом на вулиці.

В цьому навчальному році велику увагу колектив приділяв безпеці дитини. Активними учасниками та помічниками стали батьки вихованців. В дошкільних групах в вересні пройшла зустріч «Поліцейський патруль», які проводили батьки вихованців з метою ознайомлення з професією поліцейського та правилами поведінки на дорозі.

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу.

У закладі дошкільної освіти створенні умови для забезпечення оптимального рухового режиму: спортивна та музична зали, оновлені спортивний та ігрові майданчики, фізкультурні куточки по всіх вікових групах, обладнання для загартування. Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей (ранкова гімнастика, фізкультурні, музичні заняття, фізкультхвилинки, рухливі ігри).

Для активізації рухового режиму педагоги дошкільного закладу використовують емоційно насичені засоби: гімнастика пробудження, фізкультурні розваги, музично – хореографічні свята, самодіяльні дитячі концерти, які включають музично – ритмічні рухи, вправи на релаксацію м’язів тіла у формі дитячої танцювальної імпровізації під спокійну музику.

Відповідно до вимог здійснюється медичне обслуговування та контроль за всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Тільки завдяки тісній співпраці з батьківським загалом та їх матеріальній підтримці значно покращилась матеріальна база закладу: були проведені ремонтні роботи у груповій кімнаті групи №4 (стяжка підлоги та заміна лінолеуму), спальні групи № 5 (оздоблення стін рідкими шпалерами та натяжна стеля), капітальний ремонт комори на харчоблоці, заміна труб у туалеті – групи №6 та №7,  відремонтовано альтанку на груповому майданчику групи № 10. Заклад поповнено дитячими ліжечками – групи № 1,3, 9; меблями в осередки для дітей – групи №  7,8; стільцями дитячими – група №8, придбано тюль – група №10. Частково замінений посуд у групах, придбано екрани радіаторні у спортивну залу  та ролети у кабінет завідувача, медпункт, пральню. Оновлено матеріали для освітньої роботи в усіх групах. Протягом навчального року здійснювалась підписка на фахові періодичні видання, придбана нова методична література та посібники.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам та педагогам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки «Для вас, батьки». В адміністративному корпусі оформлені стенди «Атестація», «Педрада», «Педагогічний вісник», «Малятко здоров’ятко», «Організація життєдіяльності», «Цивільна оборона», «Безпека мого життя», «Куточок харчування» Хочеться звернути увагу на зростаючу зацікавленість батьків життям дитини в ЗДО.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

Річний план роботи за 2019-2020 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.