Річний звіт про діяльність закладу

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад дошкільної освіти укомплектований такими педагогічними кадрами:

1 завідувач, 2 вихователя-методиста/практичних психолога, 20 вихователів, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури. Усього 26 педагогів.

Фаховий рівень педагогів:

Вища категорія – 7 педагогів;

«спеціаліст І категорії» – 3 педагога;

«спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагог;

«спеціаліст» – 3 педагога;

11 тарифний розряд – 10 педагогів;

9 тарифний розряд – 1 педагог.

Відмінник освіти – 2 педагога.

Звання «вихователь-методист» – 10 педагогів.

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили високий рівень професійної компетентності й можливостей педагогів КЗ «ДНЗ №35 ВМР», заклад атестовано з відзнакою. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, покрашенням атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ «ДНЗ №35 ВМР». Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2018-2019 навчальний рік організація освітнього процесу в закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ЗДО, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.
 2. Забезпечення гуманно-особистісного підходу щодо правового захисту вихованців.
 3. Розвиток сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників у рамках модернізації дошкільної освіти.
 4. Реалізація сучасних форм роботи з батьками, як одного з напрямів різнобічного та гармонійного розвитку дошкільнят.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років « Дитина» та завданнями на 2018-2019 н.р., колективом закладу дошкільної освіти проводилась планомірна послідовна робота по збереженню і зміцненню здоров’я дітей, охорони життя, з організації якісного оздоровлення та харчування; проводилась систематична робота з розвитку інтелекту дітей; надавалась увага підвищенню іміджу педагога, формуванню психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищенню мотивації до самовдосконалення та профілактиці емоційного вигорання. Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.


За результатами атестації:
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2018 – 2019 н. р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів Горобчук Н.С., Пилявець О.В., Ковальчук Д.О., Павловської І.А., Харевської Н.Ю., Ткачук Р.М., Поліщук С.Ю.

Горобчук Наталія Семенівна, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «вихователь-методист»; представлена до нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;

Пилявець Олеся Василівна, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Ковальчук Дар’я Олександрівна, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Павловська Ірина Анатоліївна, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України.

Харевська Наталія Юріївна, відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному розряду; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Ткачук Руслана Миколаївна, відповідає займаній посаді, раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному розряду; порушено клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Поліщук Світлана Юріївна, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; порушено клопотання про нагородження грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради.

Окрім того вихователь Буняк С.О. нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України. Вихователь-методист Пилявець О.В. нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та премією. Вихователь-методист Ковальчук Д.О. нагороджена грамотою Виконавчого комітету Вінницької міської ради та премією.

Протягом року вихователі брали активну участь в роботі методичних об’єднань міста, семінарах, курсовій перепідготовці, в проведенні педрад та педагогічних годин, дискусіях, ділових іграх, тренінгах, педагогічних читаннях, майстер-класах, інтерактивних заходах, вебінарах які сприяли підвищенню їх фахової майстерності. Систематично проводилися обговорення новинок методичної літератури, періодичних фахових видань.

В поточному навчальному році заклад брав активну участь в загальноміських заходах:

– Виступ дітей в урочистостях з нагоди «Всеукраїнського Дня дошкілля» в КВНЗ ВАНО з номером Cтудії барабанщиків і мажореток «Шоу-ритм» MIX PARADE;

– Участь у програмі «Світанок» на телеканалі ВІТА, рубрика «Діти про…»;

Спостереження в осередках дитячих атракціонів та розваг, де встановлені батути, засвідчують, що не кожен малюк знає, і відповідно, дотримується техніки безпеки під час виконання вправ та самострахування під час стрибків. Усе це призводить до травмування, який викликає недовіру та застереження до цього спортивного снаряду.

Тож для запобігання травм, перед стрибками важливо ознайомити дітей з батутом, технікою безпеки і правилами поведінки на батуті, а головне – навчити техніки стрибка.

        Саме це спонукало нас створити проект «Розвиток рухової творчості дітей дошкільного віку в процесі стрибків на батуті (Sky jumping). Де ми розкрили користь та протипоказання від стрибків, розробили правила безпеки під час стрибків, основні вимоги до проведення занять на батутах.

– Проект «Розвиток рухової творчості дітей дошкільного віку в процесі стрибків на батуті (Sky jumping)» переміг у міському конкурсі освітніх проектів;

– Даним проектом зацікавилась редакція журналу «Дошкільне виховання», де й була надрукована стаття «Sky jumping для дошкільнят». Уся Україна познайомилась з даною технологією;

– Участь у міській виставці-конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія-2018», представили колективну роботу «Хатинка новорічних чудес» (лепбук);

– Участь у І міському методичному фестивалі «Скарби педагогічних ідей» з темою «Розвиток інтелектуальних здібностей дітей засобами Ейдотехніки» (Буняк С.О.);

– Проведено методичне об’єднання для вихователів раннього віку «Формування сенсорно-пізнавальної компетенції дітей раннього віку», інтегроване заняття «Екскурсія до Океанаріума» (провела вихователь Харевська Н.Ю., також виступали Плахотнюк Л.А. з пальчиковою гімнастикою, Колісник Т.І. з логоритмікою);

– Проведено семінар для інструкторів з фізкультури, вихователів санаторних груп та спеціалізованих груп компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Формування у дітей здоров’язбережувальних компетенцій з використанням стрибків на батуті «Sky jumping»;

Дошкільний заклад працює над проектом «Створення інтеркультурного середовища в закладі дошкільної освіти, як фактор соціалізації дітей дошкільного віку в полікультурному суспільстві». Метою нашої роботи ми визначили формування компетентної особистості, яка обізнана у власній та інших культурах, толерантно ставиться до інших, має досвід позитивної взаємодії з представниками різних культур на основі взаємного порозуміння.

Ми детальніше знайомимо дітей з історією та культурою далекої Японії та країни, мову якої вивчаємо – Англії. В рамках проекту «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі», створити підпроект «Let’s play and study English!», який базується на бі-мовному навчанні. Цей підпроект переріс у самостійний дієвий проект.

Зараз у нашому закладі працює три англомовні групи. Англійська мова в нашому дошкільному закладі інтегрується в освітній процес, де навчання проходить українською мовою і одночасно дублюється англійською. Основним завданням проекту є створення необхідних умов для досконалого оволодіння дошкільнятами іноземною мовою. Всім відомо, коли людина потрапляє в іншомовну країну, вона дуже швидко починає орієнтуватися та вивчати мову цієї країни. Ми також вирішили створити такі умови в нашому закладі освіти занурюючи дітей в англомовне середовище. Все навчання проходить у грі, яка є провідною діяльністю для дошкільнят. Впродовж дня ми граємось, навчаємось з дітьми іноземною мовою.

Реалізувати плани щодо втілення даних проектів у життя нам допомагають інноваційні технології, однією з яких є мнемотехніка.

Яскраві образи та асоціації, нестандартні порівняння сприймаються та запам’ятовуються набагато швидше.

Так, наприклад, запам’ятати назви міст України допомагає створена нами авторська карта, де кожне місто – це певна піктограма (знак, символ, позначка), що асоціюється з відповідною назвою.

Аналогічно дітям надаються знання про державні символи, ріки, моря та гори України, рослини та тварин Червоної книги, дошкільники з легкістю запам’ятовують імена та прізвища поетів.

Знайомлячи дітей з рідним краєм, виховуючи в них любов до Батьківщини, ми пам’ятаємо і про те, що поряд з нами живуть інші народи, є інші країни і намагаємось зазирнути в кожен куточок нашої планети.

Ми створили навчальну авторську анімацію «Країни-сусіди», назва якої говорить сама за себе. Кожна країна тут – це жива істота. Переглядаючи мультфільм у невимушеній обстановці, діти запам’ятовують назви країн що межують з нашою державою (пропонуємо вашій увазі фрагмент навчальної анімації). Наші дошкільнята знають назви держав Європи, їх столиці та прапори.

Створення інтеркультурного середовища в закладі дошкільної освіти сприяє формуванню у дітей стійкої мотивації до вивчення іноземних мов, вільній інтеграції в єдиний освітній європейський простір, а головне вихованню достойного громадянина, підвищенню результативності формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод інших, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина.

– Голова асоціації дошкільних працівників України зацікавилася нашим проектом «Створення інтеркультурного середовища в закладі дошкільної освіти, як фактор соціалізації дітей дошкільного віку в полікультурному суспільстві», саме тому ми стали учасниками у засіданні координаційної ради ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». Наша робота буде надрукована у журналі «Вихователь-методист дошкільного закладу»;

– Участь дітей середньої групи №7 у Всеукраїнській школі тренерів з національно-патріотичного виховання на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів (Подяка Департамента освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Гуцол Л.В., Мороз О.А., Хомюк О.А.)

– Вихованці середніх та старших груп перемогли в конкурсі дитячої творчості «Чарівна квітка» із композиціями: «Маленькі шоумени» (оригінальний жанр), спортивно-хореографічний гурток, музичний керівник Хомюк О.А., інструктор з фізичного виховання Глущенко І.Б., хореограф Висоцька М.А. та учасники літературного гуртка «Казковий передзвін» з літературним читанням «Любіть Україну» Володимир Сосюра.

– Участь у Чемпіонаті з різних видів спорту в рамках «Старти надій».

Неодноразово проводились зйомки телеканалу ВІТА для випуску новин, де педагоги закладу ділились досвідом роботи та пройшли зйомки, де заклад приймав мера міста С. Моргунова з приводу встановленої системи очищення питної води.

Відповідно до річного плану роботи у закладі проводились засідання педагогічних рад.

У формі проблемний стіл була проведена педрада «Правове виховання закладу дошкільної освіти – актуальність проблеми, шляхи реалізації» (листопад 2018 р.).

У вигляді модеративного семінару проходила педагогічна рада «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників» (лютий 2019 р.).

У вигляді круглого столу проходила педагогічна рада «Організація взаємодії з батьками в сучасному закладі дошкільної освіти» (квітень 2019 р.).

Цікавою формою набуття та закріплення педагогами практичних умінь та навичок стали заняття семінару-практикуму «Плекаємо у дітей життєдайне самоставлення. Толерантно-правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості», що допомогло привернути увагу працівників закладу та батьків до проблеми правової освіти дитини-дошкільника, поваги до прав людини.

Для ознайомлення педагогів із інноваційними технологіями, дидактично-ігровим матеріалом та надати методичні рекомендації щодо впровадження сучасних педагогічних технологій логіко-математичного розвитку дошкільників пройшла педагогічна майстерня «Математичні знахідки».

Розкриттю професіоналізму, творчих здібностей педагогів сприяли проведені майстер-класи: «Створюємо леп буки для опанування сталого розвитку», «Чарівний світ писанки», «Вивчення правил дорожнього руху у дитячому містечку «АвтоСіті».

Протягом 2018-2019 н. р., працювала творча група «Шляхи удосконалення розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва». Метою роботи творчої групи було: удосконалити навички вихователів у використанні різних форм роботи, методів та прийомів образотворчого мистецтва.

Підвищенню якості освітнього процесу сприяли колективні перегляди, організовані для педагогів за різними напрямками педагогічної роботи з використанням сучасних методів і прийомів організації дитячої діяльності:

– інтегроване заняття «Кастинг дитячого телепроекту «СуперІнтуїція» з дітьми старшого віку (вихователь Павловська І.А.);

– заняття-розвага «Екскурсія до Океанаріума» з формування сенсорно-пізнавальної компетенції дітей раннього віку (вихователь Харевська Н.Ю.)

– інтегроване заняття з дітьми середнього віку «Казкові пригоди на Лего-острові» з елементами конструювання (вихователь Ткачук Р.М.);

– інтегроване заняття з дітьми середнього віку «У пошуках піратського скарбу», використання коректурних таблиць Н.Гавриш (вихователь Поліщук С.Ю.).

Проводились показові заняття для студентів Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу з розділів програми «Ознайомлення з природою» (провели вихователі Колісник Л.М., Мороз О.Г., Андрощук К.М.), «Мовлення дитини» (провели вихователі Слоквіч О.С., Ткачук Р.М., Павловська І.А.), «Фізичний розвиток» (провела інструктор з фізкультури Глущенко І.Б.), «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (провели вихователі Лисяна Н.М., Ткачук Р.М., Мадай О.Г.).

Результативність освітньої роботи з дітьми стала можлива завдяки активному впровадженню інноваційних технологій та методик, позитивного педагогічного досвіду. Інноваційна діяльність є стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

Вихователь Буняк С. О. успішно впроваджує технологію «Навчання творчому мисленню та керованої уяви методами ТРВЗ». Гуцол Л.В. в роботу з дітьми впроваджує методику Н. Харченко «Навчання дітей навичкам міркування». Колісник Л.М. займається з дітьми по методиці Г. Домана «Навчання дітей ранньому читанню». Мороз О.А навчає своїх вихованців нетрадиційним методам малювання та надає їм можливість навчитись милуватись природою, використовує методику Г. Тарасенко «Технологія естетико-екологічного виховання». Цікавою методикою, яка сприяє стрімкому розвитку розумових здібностей малюків, є пальчикова гімнастика її застосовує вихователь Плахотнюк Л.А. та Харевська Н.Ю. Мадай О.Г. навчає читати своїх вихованців за методикою Л.В Шелестової «Розвивальне читання», Колісник Т.І., Слоквіч О.С., Плахотнюк Л.А. впроваджують технологію С. Циганової «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку» та логоритміку. А застосування методики Л.Б. Фесюкової «Виховання казкою» Лисяна Н.М. допомагає виховати моральні якості у вихованців: любов, доброту, взаєморозуміння, співчуття. Вихователі Ткачук Р. М. та Франко О. В. використовуючи твори В.О. Сухомлинського вчать дітей «Розуміти світ серцем та душею».

Педагоги Буняк С.О., Павловська І.А. впроваджують в роботу з дітьми прийоми та методи мнемотехніки.

Інструктор з фізкультури дошкільного закладу Глущенко Інна Борисівна проводить фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми за програмою М.М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку», а також навчає дітей старшого дошкільного віку гри в шахи за парціальною програмою «Мудрі шахи» (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.), є керівником гуртка «Sky-jumping».

Вихователь Краснова С.В. використовує у своїй роботі програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

Вихователі Андрощук К.М., Матвієнко О.О. використовують у своїй роботі парціальну програму «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

Музичний керівник Хомюк О.А. впроваджує «Педагогічну систему музичного виховання» К.Орфа та є керівником гуртка «Дивограй», «Казковий передзвін».

Основними формами звітності та презентації результатів інноваційної педагогічної діяльності закладу є відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків і педагогів, публікації у фахових періодичних виданнях, виступи на науково-практичних конференціях, у засобах масової інформації.

Метою впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітнього процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей педагогами закладу дошкільної освіти протягом навчального року успішно реалізовано освітні проекти «Виховання дітей дошкільного віку в інтеркультурному середовищі» (автор: вихователь Франко О.В.), «Ейдотехніка для дошкільнят» (автори: вихователі Буняк С.О, Павловська І.А.), «Я – землі цієї паросток зелений» (автор-укладач Дробаха В.М.), «Джерело народної криниці» (автор-укладач Бабич О.О.), «Співаємо разом» (логоритміка) (Колісник Т.І.).

За звітний період методистами Ковальчук Д.О., Пилявець О.В. та педагогами були розроблені конспекти фізкультурних, музичних розваг на літній період, сценарії драматизацій казок, свят та розваг. Створений освітній проект: «Стрибки на батутах «Sky jumping». Розроблені конспекти занять для відкритих показів та з ігрової діяльності. Виготовлені лепбуки для опанування сталого розвитку «Права дітей». Дидактичні матеріали з вивчення правил дорожнього руху для дітей на ігровому майданчику «АвтоСіті». Методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення ефективності формування умінь дітей під час самостійної художньої діяльності. Оформлені тематичні та інформаційні стенди «Руками творяться дива», «Методична робота в ЗДО», «Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту», куточок «Атестація – 2019», «Педрада».

Для вирішення пріоритетних завдань роботи закладу в 2018-2019 н.р. було проведено ряд тематичних вивчень. В період з 05.11.2018 по16.11.2018 року було проведене тематичне вивчення «Стан освітньої роботи з правового виховання дітей». Контроль проводився в усіх вікових групах закладу дошкільної освіти.

Наслідки вивчення даного питання свідчать про те, що в усіх групах закладу дошкільної освіти створені належні умови для сприяння формуванню гуманної та законослухняної особистості на основі знання нею своїх прав і свобод, поваги до прав і свобод інших людей, вміння аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дітей, зіставляти добрі і погані вчинки, визначати жорстоке поводження й шукати захисту від нього, а також відповідного ставлення до виконання власних обов’язків.

З 12.02 по 22.02.2019 року був проведений тематичний контроль «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку». Контроль проводився в усіх вікових групах дошкільного закладу.

Наслідки вивчення даного питання свідчать, що в закладі дошкільної освіти на належному рівні створені сприятливі умови для розвитку сенсорно-пізнавальної та логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку.

Згідно з планом роботи та графіком контролю закладу з 08.04.2019 по 19.04.2019 року був проведений тематичний контроль «Стан запровадження сучасних форм роботи з батьками, як одного з напрямків різнобічного та гармонійного розвитку дошкільнят». Контроль проводився в усіх вікових групах дошкільного закладу.

В ході перевірки шляхом індивідуальних бесід та спостереження було організовано вивчення рівня професійної компетентності вихователів щодо організації роботи з батьками. Спостереження показало, що 80% вихователів мають достатній рівень знань про організацію успішної взаємодії з батьками вихованців, обізнані щодо сучасних принципів встановлення контактів із батьками, знають різноманітні традиційні та нетрадиційні форми спілкування, вміють їх планувати.

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Достатньо уваги приділялось організації роботи в канікулярний час: проводились свята, розваги, лялькові вистави, конкурси, екскурсії та ін.

На кінець 2018-2019 навчального року було охоплено гуртковою роботою 251 дитина, що становить 95% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

На базі дошкільного закладу функціонувало 11 гуртків різного спрямування.

 • «Первоцвіт» (природничий),
 • «Зелена аптека» (природничо-лікувальний),
 • «Ейдотехніка для дошкільнят» (розвиток асоціативно-образної пам’яті у дітей),
 • «Афлатот» (соціально-економічний),
 • «Дивограй» (музичний),
 • «Казковий передзвін» (театральний),
 • «Хореографічний гурток»,
 • «Happy English» (гурток англійської мови),
 • «LEGOленд» (гурток конструювання),
 • «Мудрі шахи» ,
 • «Спортивна гімнастика»
 • «Sky jumping» (стрибки на батуті).

Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

У гуртки залучаються діти за їх бажанням та спостереженнями педагогів, допомагає співпраця з родинами. Керівники гуртків ведуть відповідну документацію та звітують про роботу.

Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів по групах, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, перегляд ранків, використання методів діагностики сім’ї (анкетування, інтерв’ювання, діагностична бесіда, соціальний патронат сімей вихованців, бесіди, вивчення досвіду сімейного виховання).

Разом батьки та діти створювали поробки з природних матеріалів до тематичних виставок: «Всюди осінь ходить гаєм, всюди казка оживає», «Зимова феєрія», «Руками творяться дива». В садочку створена виставка дитячих робіт, тематика якої постійно змінюється: «Алея зірок», «Для маленьких сина й дочки, кожен день цікавий у Віночку», «Ми творимо свято Великодня», «Вінничани подорожують Європою», «З вогнем не будем жартувати – про небезпеку потрібно знати!», «Школа пішохідних наук», фотовернісаж «Здоров’я – як стиль життя», «Різнобарвна природа мого краю», «Я живу безпечно!».

Батьки завжди найпочесніші гості, найактивніші учасники всіх свят та розваг. Про це свідчить добра практика проведення в садочку благодійного заходу «Осіння ярмарок». Кошти вилучені з ярмарку пішли на створення спортивно-розважального комплексу з скеледромом на вулиці.

В цьому навчальному році велику увагу колектив приділяв безпеці дитини. Активними учасниками та помічниками стали батьки вихованців. В дошкільних групах в вересні пройшла зустріч «Поліцейський патруль», які проводили батьки вихованців з метою ознайомлення з професією поліцейського та правилами поведінки на дорозі.

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу.

Хотіли висловити щиру подяку батьку Мироненко Олексію Миколайовичу за оформлення спортивно-розважального комплексу з скеледромом. Батькові Демець Сергію Петровичу за створення та роботу по сайту. Батькам Кудрик Олександру Івановичу, Слоквіч Сергію Вікторовичу, Савчук Олександру Миколайовичу за організацію та доставку дітей на виступи, а також бабусі Єви – Мусійчук Світлані Іванівні за допомогу в організації виступів.

У закладі дошкільної освіти створенні умови для забезпечення оптимального рухового режиму: спортивна та музична зали, оновлені спортивний та ігрові майданчики, фізкультурні куточки по всіх вікових групах, обладнання для загартування. Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей (ранкова гімнастика, фізкультурні, музичні заняття, фізкультхвилинки, рухливі ігри).

Для активізації рухового режиму педагоги дошкільного закладу використовують емоційно насичені засоби: гімнастика пробудження, фізкультурні розваги, музично – хореографічні свята, самодіяльні дитячі концерти, які включають музично – ритмічні рухи, вправи на релаксацію м’язів тіла у формі дитячої танцювальної імпровізації під спокійну музику.

Відповідно до вимог здійснюється медичне обслуговування та контроль за всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Тільки завдяки тісній співпраці з батьківським загалом та їх матеріальній підтримці значно покращилась матеріальна база закладу: були проведені ремонти у спальні групи № 2, відремонтована стеля у груповій кімнаті групи № 10, відремонтована умивальна кімната групи №1. Заклад поповнено дитячими ліжечками групи №3, 9, постільною білизною група №7, письмовим столом група №5, встановлені ролети на вікна групи № 1, 5, 6, встановлено огорожу на майданчик групи №8, поремонтовано альтанку на груповому майданчику групи № 4, частково замінений посуд групи № 1, 5, 10, придбано рушники для обличчя група №5, придбано екран радіаторний група №5, придбано телевізор група №4, 5, оновлено матеріали для освітньої роботи в усіх групах. Протягом навчального року здійснювалась підписка на фахові періодичні видання, придбана нова методична література та посібники.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам та педагогам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки «Для вас, батьки». В адміністративному корпусі оформлені стенди «Атестація », «Педрада», «Педагогічний вісник», «Малятко здоров’ятко», «Організація життєдіяльності», «Цивільна оборона», «Безпека мого життя», «Куточок харчування» Хочеться звернути увагу на зростаючу зацікавленість батьків життям дитини в ЗДО.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

Річний план роботи за 2018-2019 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.