Річний звіт про діяльність закладу

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований такими педагогічними кадрами:

 1 завідувач, 2 вихователя-методиста/практичних психолога, 20 вихователь, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури.  Усього 25 педагогів.

 Фаховий рівень педагогів:

Вища категорія – 7 педагогів;

« Спеціаліст І категорії»  – 1 педагог;

« Спеціаліст ІІ  категорії» – 3 педагога;

« Спеціаліст» – 2 педагога;

11 тарифний розряд –  11  педагогів.

9 тарифний розряд – 1 педагог

Відмінник освіти  – 1 педагог

Звання «вихователь методист» – 10 педагогів

 

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили високий рівень професійної компетентності й можливостей педагогів КЗ «ДНЗ №35ВМР»,заклад атестовано з відзнакою. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, покрашенням  атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закони  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ  «ДНЗ №35 ВМР». Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2017-2018 навчальний рік.

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.
 2. Розвиток інтелекту та екстраординарних здібностей дітей дошкільного віку засобами мнемотехніки та використання авторської анімації.
 3. Поглиблення роботи щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.
 4. Розвиток творчого потенціалу особистості сучасного дошкільника засобами ігрової діяльності.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти ( нова редакція).  Реалізація освітньо-виховних завдань за державною програмою здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу .

І блок: Методична робота

     Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років « Дитина» та завдання на 2017 – 2018 н.р., колективом дошкільного закладу  проводилась планомірна послідовна робота по збереженню і зміцненню здоров’я дітей, охорони життя від надзвичайних ситуацій, з організації якісного оздоровлення та харчування; проводилась систематична робота з розвитку інтелекту та екстраординарних здібностей дітей; надавалась увага підвищенню іміджу педагога, формуванню психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищенню мотивації до самовдосконалення та профілактиці емоційного вигорання. Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2017 – 2018 н.р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів  Глущенко І. Б., Колісник Л.М., Франко О.В., Буняк С.О., Мороз О.А., Мадай О.Г.

 Атестація педагогів проводилася згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 За результатами атестації:  

Мадай Олена Григорівна, відповідає  займаній посаді, та раніше присвоєному 11 тарифному розряду, нагороджена грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради;

  Франко Оксана Вікторівна, відповідає  займаній посаді ,  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, та  педагогічному званню “вихователь-методист”; порушено клопотання про нагородження  Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

     Колісник Ліля Миколаївна, відповідає  займаній посаді , раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, та педагогічному званню “вихователь-методист”; порушено клопотання про нагородження  Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

      Мороз Олена Анатоліївна, відповідає  займаній посаді та раніше присвоєному педагогічному званню “вихователь-методист”; порушено клопотання про нагородження  Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;

      Глущенко Інна Борисівна, відповідає  займаній посаді та раніше присвоєному педагогічному званню “вихователь-методист”; порушено клопотання про нагородження  Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;

        Буняк Світлана Олександрівна, відповідає  займаній посаді ,  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, та педагогічному званню “вихователь-методист”; порушено клопотання про нагородження  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

 

Протягом року вихователі брали активну участь в роботі методичних об’єднань міста, семінарах, курсовій перепідготовці, в проведені педрад та педагогічних годин, дискусіях, ділових іграх, тренінгах, педагогічних читаннях, майстер-класах, інтерактивних заходах, вебінарах які сприяли підвищенню їх фахової майстерності. Систематично проводилися обговорення новинок методичної літератури, періодичних фахових видань.

Вихователь Поліщук С.Ю. брала активну участь у «Школі молодого вихователя», Орєхова В.К., Матвієнко О.О, Андрощук К.М. відвідували міську «Школу вихователя-стажера», вихователі-методисти Ковальчук Д.О. та Пилявець О.В. відвідували «Школу молодого вихователя-методиста», а практичний психолог Ковальчук Д.О. «Школу молодого практичного психолога». Ці заходи допомагали молодим педагогам поповнювати свої теоретичні знання, удосконалювати свої вміння. Росту педагогічної майстерності сприяла робота наставників з молодими вихователями. Досвідчені педагоги закладу Буняк С.О., Павловська І.А., Франко О.В., Мороз О.А. стали наставниками молодих вихователів, передавали їм свої знання і досвід.

В поточному навчальному році заклад брав активну участь в загальноміських заходах. Продовжувалася робота по впровадженню Програми соціальної та фінансової освіти « Афлатот» . Спільно з ДНЗ №7, 9, 1 був розроблений алгоритм проведення «Зустрічі з професією», яку втілювали батьки вихованців закладу. Матеріали цієї форми роботи були представлені на виставці в Міністерстві освіти України.

Участь та  перемога в міському  конкурсі « Колискова пісня» в номінації «Виконання колискових пісень народів світу (мовою оригіналу)».

  Вихованці старших груп брали участь в конкурсі  дитячої творчості    « Чарівна квітка» із композиціями: MIX PARADE студія барабанщиків і мажореток «Шоу-ритм» керівник Хомюк О.А.  , «Батл амазонок і племені Хімба» спортивно-хореографічний гурток «Sky-jumping» керівник Глущенко і.Б. та чемпіонаті з різних видів спорту  «Старти надій»

І  місце в номінації – художня, естетична та ритмічна гімнастика соло . (Балтаг С.),

 І  місце – аеробіка (довільна програма) спортивно-хореографічний гурток «Sky-jumping», «Мінйони». 

І  місце баскетбол серед дівчаток (Олійніченка Д.),  Імісце  баскетбол серед хлопчиків (Пилявець А.)

Вихованці старших груп також проявили себе ,як артисти  були запрошені на свято відкриття нових дитячих садочків («Пазлик» КЗ «ДНЗ № 15 ВМР», ЗДО № 20 «Дзвінка») із концертною програмою . Виступали у «Будинку вчителя», Палаці дітей та юнацтва (парад барабанщиць) із  привітанням  до Дня дошкілля .Були запрошені на  свято організоване мером С. Моргуновим Smile-парад (хода барабанщиць  від універмагу до площі незалежності, виступ на сцені).У новинах на  ТРК Вінниччині педагоги закладу ділились досвідом використання оздоровчих технологій та використанням ямонкських систем оздоровлення. ( Було представлено заняття Франко О.В «Всіх Японія чарує, гілку сакури дарує» гр. № 10, точковий масаж –  № 7, вправи для очей – № 6, фізкабінет «Лабораторія здоров’я», робота з м’ячиками, город на підвіконні, дихання часничком – № 1, 2, 4, дихальна гімнастика – № 3, медитація та аромотерапія – № 8, гімнастика пробудження, ходіння по масажним килимкам – № 5, дихальна гімнастика – фізінструктор.)

 

Відповідно до річного плану роботи у закладі проводились засідання педагогічних рад.

У формі методичний ринг була проведена педрада «Забезпечення мультимедійними засобами навчання та мнемотехніка для розвитку інтелекту та екстраординарних здібностей дошкільників» (листопад 2017 р.), яка допомогла з’ясувати ефективність освітньо-виховного процесу, забезпечення високої результативності в розвитку і навчанні кожної дитини. Проведена хвилинка презентації поліпшила якість педагогічного процесу в дошкільному закладі через підвищення інформаційної культури й професійної ІКТ компетентності, вихователі мали змогу ознайомитись з програмою Animaker.

У вигляді круглого столу проходила педагогічна рада «Роль гри, як інструмент оптимізації педагогічної діяльності вихователя» (лютий 2018 р.) був проведений модеративний семінар «Гра – дитина – дорослий», а також влаштована виставка-презентація моделей куточків ігрової діяльності дошкільників, кожна група під час тематичного контролю продемонструвала організацію умов для ігрової діяльності та рівень сформованості ігрових навичок у дітей.

У вигляді проблемний стіл проходила педагогічна рада «Корпоративний імідж дошкільного закладу як чинник фахового зростання педагогів» (квітень 2018 р.), яка допомогла з’ясувати стан сформованості культури педагога і педагогічного іміджу, створення оптимальних умов для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей в закладі. Був проведений майстер-клас «Такою я бачу модель «Сучасний вихователь» в інноваційному просторі», який сприяв розвитку творчого потенціалу педагогів, їх компетентності, ознайомлення з рекомендаціями щодо формування іміджу сучасного педагога, акцентування уваги вихователів на необхідності роботи над їх педагогічним іміджем.

Цікавою формою набуття та закріплення педагогами практичних умінь та навичок стали заняття семінару-практикуму «Психолого-педагогічні основи формування досвіду моральної поведінки дошкільника засобами сюжетно-рольової гри», що допомогло педагогам в усвідомленні концептуальних засад формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин та семінару-тренінгу «Розвиваємо педагогічну спостережливість», що сприяло усвідомленню важливої ролі спостережливості в педагогічній діяльності.

Розкриттю професіоналізму, творчих здібностей педагогів сприяли проведені майстер-класи: «Юні мультиплікатори», «Леголенд» Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку в процесі ігор з LEGO», «Пластилінографія: нові техніки».

Протягом 2017-2018 н. р., працювала творча група «Використання в освітньо-виховному процесі нових, нетрадиційних форм роботи з батьками вихованців». Метою роботи творчої групи було: вдосконалення фахової майстерності педагогів у роботі з батьками, використання нетрадиційних форм роботи з родиною, заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерств і взаємоповаги. Очікуваним результатом роботи творчої групи стало впровадження нетрадиційних форм роботи з батьками вихованців, створення консультативних пунктів на базі сайту закладу для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

Підвищенню якості освітнього процесу сприяли колективні перегляди, організовані для педагогів за різними напрямками педагогічної роботи з використанням сучасних методів і прийомів організації дитячої діяльності:

– комбіноване заняття «Кольорове все в природі, всі кольори стають в пригоді». Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі (вихователь Колісник Л.М.);

– інтегроване заняття «Всіх Японія чарує, гілку сакури дарує». За авторською програмою «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі» (вихователь Франко О.В.);

– комплексне заняття з пріоритетом образотворчої діяльності «Світ у дитячому малюнку», використання традиційних та нетрадиційних методів малювання (вихователь Мороз О.А.);

– заняття-гра з народознавства «У бабусинім дворі любо гратись дітворі» (вихователь Мадай О.Г.);

– інтегроване заняття «Казка кличе до гри». Розвиток сенсорно-пізнавальної активності (вихователь Лисяна Н.М.).

Результативність навчально-виховної роботи з дітьми стала можлива завдяки активному впровадженню інноваційних технологій та методик, позитивного педагогічного досвіду. Інноваційна діяльність є стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення освітньо-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

Вихователь Буняк С. О. успішно впроваджує кілька технологій «Навчання творчому мисленню та керованої уяви методами ТРВЗ», «Вчимося читати» за Л.В. Шелестовою. Гуцол Л.В. в роботу з дітьми впроваджує методику Н. Харченко «Навчання дітей навичкам міркування». Колісник Л.М. займається з дітьми по методиці Г. Домана «Навчання дітей ранньому читанню». Мороз О.А навчає своїх вихованців нетрадиційним методам малювання та надає їм можливість навчитись милуватись природою, використовує методику Г. Тарасенко «Технологія естетико-екологічного виховання». Цікавою методикою, яка сприяє стрімкому розвитку розумових здібностей малюків, є пальчикова гімнастика її застосовує вихователь Плахотнюк Л.А. та Харевська Н.Ю. Мадай О.Г. навчає читати своїх вихованців за методикою Л.В Шелестової «Вчимося читати», Колісник Т.І., Слоквіч О.С., Плахотнюк Л.А. впроваджують технологію С. Циганової «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку» та логоритміку. А застосування методики Л.Б. Фесюкової «Виховання казкою» Лисяна Н.М. допомагають виховати моральні якості у вихованців: любов, доброту, взаєморозуміння, співчуття. Вихователі Ткачук Р. М. та Франко О. В. використовуючи твори В.О. Сухомлинського вчать дітей «Розуміти світ серцем та душею».

Педагоги Буняк С.О., Павловська І.А. впроваджують в роботу з дітьми прийоми та методи мнемотехніки.

Інструктор з фізкультури дошкільного закладу Глущенко Інна Борисівна проводить фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми за програмою М.М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку», а також навчає дітей старшого дошкільного віку гри в шахи за парціальною програмою «Мудрі шахи» (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.), є керівником гуртка «Sky-jumping».

Вихователь Краснова С.В. використовує у своїй роботі програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

Вихователі Орєхова В.К., Матвієнко О.О. використовують у своїй роботі парціальну програму «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

Музичеий керівник Хомюк О.А. впроваджує «Педагогічну систему музичного виховання» К.Орфа та є керівником гуртка «Дивограй», «Казковий передзвін», студії барабанщиків і мажореток «Шоу-ритм».

Пилявець Олесею Василівною використовується комплекс спеціальних кінезіологічних вправ. Заняття кінезіологічними вправами усувають дезадаптацію дітей у процесі навчання, гармонізують роботу головного мозку.

Основними формами звітності та презентації результатів інноваційної педагогічної діяльності закладу є відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків і педагогів, публікації у фахових періодичних виданнях, виступи на науково-практичних конференціях, у засобах масової інформації.

метою впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо-виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей педагогами дошкільного навчального закладу протягом навчального року успішно реалізовано освітні проекти «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі» (автор: вихователь Франко О.В.), «Ейдотехніка для дошкільнят» (автори: вихователі Буняк С.О, Павловська І.А.), «Я – землі цієї паросток зелений» (автор-укладач Дробаха В.М.).

За звітний період методистами Ковальчук Д.О., Пилявець О.В. та вихователями були розроблені конспекти фізкультурних, музичних розваг на літній період, сценарії драматизацій казок, свят та розваг. Створений освітній проект: проект людської безпеки японської програми «Кусаноне» «Здорова дитина – щасливе майбутнє». Розроблені конспекти занять для відкритих показів та з ігрової діяльності; виготовлені – дидактичні ігри на планшет з мнемотехніки для дітей 5, 6-го року життя, дидактичні ігри з безпеки життєдіяльності дітей, картотеку уроки практичного життя, матеріали на тему «Інтеграція LEGO-конструювання в освітній процес, поради та методичні рекомендації для педагогів по роботі з папками-пересувками. Оформлені тематичні та інформаційні с стенди «Руками творяться дива», «Методична робота в ДНЗ», «Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту». Куточок «Атестація – 2018», «Педрада». Тематичні папки «Соціально – економічне виховання», папки з матеріалами підготовки дітей до школи.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на минули навчальний рік.

 

ІІ блок: Якість освіти

Для вирішення пріоритетних завдань роботи закладу в 2017-2018 н.р. було проведено  ряд тематичних вивчень. В період з 06.11.2017 по17.11.2017 року бло проведене тематичне вивчення  «Ефективність впровадження інноваційних методик та технологій в освітній процес». Контроль проводився в усіх вікових групах дошкільного закладу. 

Вивчення результативності роботи педпрацівників з питань впровадження позитивного педагогічного досвіду, інноваційних технологій та методик показує позитивні кількісні та якісні показники реалізації ідей нововведення, оптимізацію освітньо-виховного процесу. Проведена експертна оцінка результату інновацій.

 • за результатами експертної оцінки інновацій результативність роботи педагогічних працівників становить в середньому 87,6 %.

 

З  05.02 по16.02. 2018 року був проведений тематичний контроль «Організація умов для ігрової діяльності, рівень сформованості ігрових навичок дітей». Контроль проводився в усіх вікових групах дошкільного закладу.

 

Наслідки вивчення даного питання свідчать про високий рівень організації ігрової діяльності.

    Згідно з планом роботи та графіком контролю до­шкільного навчального закладу з 10.04.2018 по 20.04.2018 року був проведений тематичний контроль «Виявлення готовності вихователя до конструювання позитивного професійного іміджу». Контроль проводився в усіх вікових групах дошкільного закладу.

З метою формування культури педагога і педагогічного іміджу як найважливішої складової, ознайомлення вихователів з рекомендаціями щодо формування іміджу сучасного педагога, акцентування уваги вихователів на необхідності роботи над їх педагогічним іміджем, створені оптимальні умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей в закладі.

 

ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Достатньо уваги приділялось організації роботи в канікулярний час: проводились свята, розваги, конкурси, екскурсії.

На кінець 2017-2018  навчального року  було охоплено гуртковою роботою 251 дитина,  що становить 85% відсотків від загальної кількості дітей дошкільного віку.

На базі дошкільного закладу функціонувало 11 гуртків різного спрямування.

 • «Первоцвіт» (природничий),
 • «Зелена аптека» (природничо-лікувальний),
 • «Ейдотехніка для дошкільнят» (розвиток асоціативно-образної пам’яті у дітей),
 • «Афлатот» (соціально-економічний),
 • «Дивограй» (музичний),
 • «Казковий передзвін» (театральний),
 • хореографічний гурток,
 • «Happy English» (гурток англійської мови),
 • «LEGOленд» (гурток конструювання),
 • «Мудрі шахи» ,
 • «Спортивна гімнастика»
 • «Sky jumping»(стрибки на батуті).

Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

У гуртки залучаються діти за їх бажанням та спостереженнями педагогів, допомагає співпраця з родинами. Керівники гуртків ведуть відповідну документацію та звітують про роботу.

Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів по групах, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, перегляд ранків, використання методів діагностики сім’ї (анкетування, інтерв’ювання, діагностична бесіда, соціальний патронат сімей вихованців, бесіди, вивчення досвіду сімейного виховання).

Разом батьки та діти  створювали поробки з природних матеріалів до тематичних виставок: «Всюди осінь ходить гаєм, всюди казка оживає», « Зимова феєрія», «Руками творяться дива»,  В садочку створена  виставка дитячих робіт, тематика якої постійно змінюється . «Алея зірок», «Для маленьких сина й дочки, кожен день цікавий у Віночку», «Новорічна феєрія», «Вінничани подорожують Європою», «З вогнем не будем жартувати – про небезпеку потрібно знати!», «Школа пішохідних наук», фотовернісаж «Ми архітектори якісного світу», «Безпека життя і здоров’я дитини», «Безпека на вулиці та вдома».

Батьки завжди найпочесніші гості, найактивніші учасники всіх свят та розваг.  Про це свідчить добра практика проведення в садочку благодійного ярмарку «Всі на Ярмарок скоріш». Кошти вилучені з ярмарку пішли на створення тематичного  «Дитячого містечка» із вивчення правил дорожнього руху.

В цьому навчальному році велику увагу колектив приділяв профорієнтаційній роботі з дітьми . Активними учасниками та помічниками стали батьки вихованців . В дошкільних групах в лютому пройшли « Зустрічі з професіями» , які проводили батьки вихованців з метою ознайомлення зі своєю професією.

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу.

Хотіли висловити щиру подяку батьку Мироненко Олексію Миколайовичу за оформлення куточку  «Педагогічний вісник». Батькові Демець Сергію Петровичу  за створення сайту, який є найкращим у місті, одним з найкращих у області  та Україні . Дякуємо батькові Жукову Яну Геннадійовичу за своєчасну допомогу у ремонті   комп’ютерної техніки . Батьку Кравчуку Олександру Леонідовичу  за організацію та доставку  дітей на виступи. 3,4.

ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

У дошкільному навчальному закладі створенні умови для забезпечення оптимального рухового режиму: спортивна та музична зали, спортивний та ігрові майданчики, фізкультурні куточки по всіх вікових групах, обладнання для загартування. Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей (ранкова гімнастика, фізкультурні, музичні заняття, фізкультхвилинки, рухливі ігри).

Для активізації рухового режиму педагоги дошкільного закладу використовують емоційно насичені засоби: гімнастика пробудження, фізкультурні розваги, музично – хореографічні свята, самодіяльні дитячі концерти, які включають музично – ритмічні рухи, вправи на релаксацію м’язів тіла у формі дитячої танцювальної імпровізації під спокійну музику.

Відповідно до вимог здійснюється медичне обслуговування та контроль за всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря. 

VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням  ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової куль­тури дітей.

         Тільки завдяки тісній співпраці з батьківським загалом та їх матеріальній підтримці значно покращилась матеріальна база закладу: були проведені  ремонти  у  спальні групи № 6,7,8, ігровій кімнаті груп № 5, буфетних груп №1, 8,7,відремонтована умивальна кімната групи № 1,10 . Заклад поповнено новими меблями  ігрового осередку групи №5, дитячими ліжечками груп №9 , стільцями в групу №4, шафами для інвентарю №3,7,9, письмовим столом група№9, придбано килим та покривала на ліжечка група №8, встановлені ролети на вікна групи № 5, замінено радіаторні екрани група №4, встановлено огорожу на майданчиках групи №2,4,частково замінений посуд групи № 1,2,3,4,8,9, придбано телевізор група  №3, оновлено матеріали для освітньо- виховної робти в усіх групах Протягом навчального року здійснювалась підписка на фахові періодичні видання, придбана нова методична література та посібники.

         Сучасне оформлення демонстраційних стендів  дало  можливість батькам та педагогам  отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки «Для вас, батьки». В адміністративному корпусі оформлені стенди «Атестація », «Педрада», «Педагогічний вісник», «Малятко здоров’ятко», «Організація життєдіяльності», «Цивільна оборона», «Безпека мого життя», «Куточок харчування» Хочеться звернути увагу на зростаючу зацікавленість  батьків життям дитини в ДНЗ.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

Річний план роботи за 2017-2018  навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.

Проаналізувавши стан навчально-виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік та відповідно до Програми розвитку закладу дошкільної освіти на 2018-2022 рр., з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічний колектив дошкільного закладу в 2018-2019 навчальному році працюватиме за такими змістовими напрямами освітньої роботи:

 

 1. Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.

 

 1. Забезпечення гуманно-особистісного підходу щодо правового захисту вихованців.

 

 1. Розвиток сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників у рамках модернізації дошкільної освіти.

 

 1. Реалізація сучасних форм роботи з батьками, як одного з напрямів різнобічного та гармонійного розвитку дошкільнят.

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Screenshot10

Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2016-2017 навчальний рік, робота колективу комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 35 Вінницької міської ради» спрямовувалась на реалізацію завдань пріоритетного напряму освітньої діяльності, через індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно-орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечити умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі в 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» і була спрямована на реалізацію завдань Програми розвитку КЗ «ДНЗ № 35 ВМР» на 2012–2017 роки.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 35 Вінницької міської ради» санаторного типу для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу та частохворіючих, розрахований на 190 місць. У минулому навчальному році ДНЗ працював за 12 годинним режимом роботи. В закладі функціонувало10 груп, а саме:

 • 2 групи – для дітей третього року життя,
 • 2 групи – для дітей четвертого року життя,
 • 3 групи – для дітей п’ятого року життя,
 • 3 групи – для дітей шостого року життя,

Кількість вихованців складала 260 дітей.

Згідно з положеннями основних державних документів України про дошкільну освіту зусилля працівників дитячого садка спрямовувалися на вирішення таких завдань, як:

 • Продовження робота по зміцненню та збереженню психічного, фізичного та соціального розвитку дітей дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.
 • Формування у дошкільників економічного світогляду як необхідної умови життєвої компетенції.
 • Реалізація принципів неперервності освіти та комфортності розвитку особистості старшого дошкільника в умовах наступності дошкільної та початкової ланок освіти.
 • Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та використання іноземної мови як засобу спілкування з іноземцями.

Кількісно-якісний склад педагогічного колективу

Дошкільний навчальний заклад був повністю укомплектований кадрами згідно штатного розпису: медичним, педагогічним та обслуговуючим персоналом, який налічував 60 осіб. Освітньо-виховний процес забезпечували 26 педагогів: 20 вихователів, 1 фізінструктор, 2 музичних керівника, вихователь-методист/ практичний психолог, завідувач. З них повну вищу освіту мали 15 педагогів, базову вищу – 11.

Screenshot11

При закріплені працівників за віковими групами адміністрацією закладу враховувалися кваліфікаційні характеристики, стаж роботи з дітьми, індивідуальні особливості, психологічна сумісність та загальні інтереси, що сприяло створенню позитивного психологічного клімату у колективі та покращенню результативності роботи.

Фаховий рівень педагогів:

Screenshot12

Організація методичної роботи

Методична робота у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 35 Вінницької міської ради» упродовж 2016-2017 навчального року будувалася на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, інструктивно-методичних матеріалів з питань організації роботи з кадрами, проводилася за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності з врахуванням інтересів і запитів педагогів та спрямовувалась на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Упродовж року систематично забезпечувалась участь педагогів у методичних об’єднаннях, курсовій перепідготовці, в проведені педрад та педагогічних годин, майстер-класах, семінарах, ділових іграх, тренінгах та інших формах методичної роботи для педагогів дошкільних навчальних закладів, які сприяли підвищенню їх фахової майстерності, згідно з планом роботи міського методичного кабінету. Належна увага приділялась і самоосвіті, індивідуальні теми з якої визначалися самими педагогами з урахуванням власних уподобань та потреб навчально-виховного процесу групи. Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою. Тому методичний кабінет закладу, міні методкабінети груп поповнились новинками методичної літератури, періодичними виданнями («Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Вихователь-методист»).

Щоб педагог був професіоналом, а його праця – плідною, значна увага приділялася підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень:

 • вихователі Мадай О.Г., Дробаха В.М., Франко О.В., Краснова С.В., Балтаг А.В., Колісник Т.І.. пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО» згідно перспективного плану курсової перепідготовки;
 • вихователі: Бабич О.О., Лисяна Н.М., Колісник Т.І., Ткачук Р.М., Краснова С.В., Мадай О.Г., Гуцол Л.В.відвідували методичні об’єднання, творчі лабораторії, семінари, консультативні пункти (за графіком);
 • вихователі: Уляніцька І.В.відвідували школу молодого вихователя;
 • вихователі: Поліщук С.Ю. – школу стажера;
 • вихователь-методист/практичний психолог: Ковальчук Д.О., Пилявець О.В. відвідували школу молодого методиста;
 • вихователь-методист/практичний психолог: Ковальчук Д.О. відвідувала школу молодого психолога.

Росту педмайстерності сприяла робота наставників з молодими вихователями, організовано роботу коуч-програми «Сходинки до майстерності» з молодими педагогами. Досвідчені педагоги закладу Франко О.В., Буняк С.О., Мороз О.А., Плахотнюк Л.А., Колісник Т.І., Павловська І.А., Колісник Л.М. передавали молоді свої знання і досвід.

Сприяла активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей атестація педпрацівників. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (із змінами) та перспективного плану атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу на 5 років черговій атестації підлягало 2 педагогів. Окрім того, вихователем Плахотнюк Л.А. подано заяву на позачергову атестацію (пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників).

За результатами атестації:

 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Красновій С.В.
 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователям: Колісник Т.І., Плахотнюк Л.А.

Хід атестації педагогів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не лише надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано відбулися засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій. Вихователі, які атестувались, виготовили наочність та посібники, тематичні папки для поповнення міні-методкабінетів, розробили та провели, серію показових занять та заходів різного спрямування.

Заслуговує на увагу проведена індивідуальна методична робота з організації самоосвіти педагогів. Педагоги опанували різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість вихователів, які систематично використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

Впродовж року педагогами закладу систематично поповнювались папки самоосвіти новими цікавими матеріалами, а особливо слід відмітити самостійність, високу відповідальність щодо ведення методичних папок педагогів Колісник Т.І, Плахотнюк Л.А., Павловської І.А., Буняк С.О., Мороз О.А, Краснової С.В. Відповідно до річного плану робота у закладі спрямовувалась на підвищення професійної та фахової майстерності педагогів закладу. Основними формами, що забезпечили реалізацію окреслених завдань стали різноманітні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педагогічні години та консультації, педагогічні читання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, робота творчих та ініціативних груп тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалася впровадженням інтерактивних форм та методів роботи, а саме: ділових ігор, круглих столів, методичних фестивалів, дискусій, диспутів, тренінгів, презентацій, майстер-класів, конкурсів тощо.

Так, у формі методичний фестиваль пройшла педрада «Підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ – умова виховання фізично здорової дитини, успішного входження в соціум» (листопад 2016 р.). Проведена практично-презентаційна робота допомогла вихователям представити нетрадиційне фізкультурне обладнання, яке є важливою умовою для розвитку здорової дитини, результату успішного входження в соціум.

Презентувати дидактичні, розвивальні ігри, посібники спрямовані на розвиток економічного виховання дітей, провести педагогічний тренінг педагоги мали змогу під час методичного фестивалю на педагогічній раді «Формування економічної досвідченості дошкільників – основа соціально-фінансової освіти» (лютий 2017 р.)

Під час круглого столу на педагогічній раді «Шляхи оптимізації навичок спілкування у дітей дошкільного віку» (квітень 2017 р.) був проведений майстер-клас на тему «Ігротерапія спілкування з дошкільнятами» для формування мовленнєво-комунікативної компетенції дітей.

Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок. Так, педагогічній раді «Формування економічної досвідченості дошкільників – основа соціально-фінансової освіти» передувало проведення педагогічного тижня, де вихователі продемонстрували свої напрацювання з даної теми, поділились набутим досвідом та змогли показати рівень знань дітей. Педагогічній раді «Шляхи оптимізації навичок спілкування у дітей дошкільного віку» передував семінар-практикум «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною», який розширив та поглибив теоретичні та практичні основи формування мовленнєвої взаємодії дошкільників. Сприяв подоланню стереотипів мислення і звичних способів діяльності. Розвинув здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю, стимулював творчу активність.

Для вдосконалення теоретичної та практичної підготовки вихователя до вивчення основ комп’ютерної грамотності, до роботи з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями проведено теоретико-практичний семінар «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти», який надав дійову допомогу щодо поліпшення теоретичних і практичних знань педагогів з питань введення комп’ютерів у систему дидактичних засобів ДНЗ.

Розкриттю професіоналізму, творчих здібностей педагогів сприяли проведені майстер-класи «Рукотворний всесвіт: витинанка – як вид декоративно-прикладного мистецтва», «Ляльковий театр своїми руками», творча майстерня «Абетка економіки» (формування елементарних знань і досвіду дошкільників), тренінг «Економічний калейдоскоп», психолого-педагогічний тренінг «Усвідомлення себе і своєї діяльності, як шлях до професійного зростання», «По веселці до успіху».

Протягом 2016-2017 н. р. працювала творча група «Я і Комп’юша». Метою роботи творчої групи було: надання дієвої допомоги щодо поліпшення теоретичних і практичних знань педагогів з питання введення комп’ютерів у систему дидактичних засобів дошкільного навчального закладу; вдосконалення теоретичної та практичної підготовки вихователів до проблеми створення належної навчально-матеріальної бази для реалізації поставлених завдань; стимулювання педагогів до практичного застосування знань в роботі з дітьми.

Проведено педагогічні читанняна тему «Школа активного навчання Олександра Антоновича Захаренка». Завдяки цьому вихователі були залучені до вивчення та аналізу педагогічних і новаторських поглядів О.А. Захаренка, залучені до підвищення науково-методичного рівня професійної компетентності.

Також було проведено консультування педагогів – 10 консультацій для усіх педагогів. Розроблено план роботи коуч-програми «Сходинки до майстерності» з молодими педагогами, надано методичні рекомендації молодим педагогам та вихователям, які потребують допомоги.

Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітньо-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань.

Заслуговують на увагу колективні перегляди, організовані для педагогів за різними напрямками педагогічної роботи з використанням сучасних методів і прийомів організації дитячої діяльності: фізкультурне заняття «Світ морських пригод», зміцнення фізичного здоров’я дітей через використання оздоровчих технологій за методикою М.М Єфименка (фізінструктор Глущенко І. Б.), інтегроване заняття «Дослідники небесного простору», формування первинного економічного досвіду старших дошкільників (вихователь Краснова С.В.), інтегроване заняття з елементами логоритміки «Кмітливі малюки у лісі», формування мовленнєвої комунікативності (вихователь Колісник Т.І.), комплексне заняття з використанням пальчикової гімнастики та логоритміки «Веселі забави з Машою та Ведмедем» – природа, сенсорно-пізнавальний розвиток (вихователь Плахотнюк Л.А.), інтегроване заняття «Намисто для весни», розвиток мовленнєвої активності та використання іноземної мови, як засобу спілкування (вихователь Уляніцька І. В.).

Проведення відкритих показів для колег спонукало педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, прояву творчої ініціативи, поповнення методичної бази закладу цікавими педагогічними посібниками, незвичайними іграми.

Колектив продовжує ефективно впроваджувати в практику роботи різноманітні нетрадиційні форми, методи роботи, інноваційні технології, шукає шляхи підготовки до реалізації завдань Базового компонента. Продовжили свою роботу експериментальні групи з впровадження бі-мовного підходу до вивчення іноземної мови. В методичному кабінеті дібрані матеріали «Банк інноваційних технологій» та сучасні інноваційні технології.

Усі методики, програми, що застосовували протягом навчального року у роботі з дітьми, основані на досягненнях сучасної психології особистості та спрямовані в русло ідей реформи у системі освіти.

Так, вихователь Мороз О. А. використовує методику викладача Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, професора Галини Сергіївни Тарасенко «Технологія естетико-екологічного виховання дітей».

Вихователь Колісник Л. М. впроваджувала методику американського лікаря-психолога Глена Домана «Навчання дітей ранньому читанню». Завдяки використанню цієї методики дошкільники з двох років читають слова, а трирічні діти – словосполучення та прості речення, невеличкі книжечки.

Застосування вихователем Плахотнюк Л.А. пальчикової гімнастики сприяє розвитку розумових здібностей малюків, розвитку зорової та слухової уваги.

Для розвитку феноменальної пам’яті застосовується методика розвитку асоціативно-образного мислення – мнемотехніка, яку впроваджують у роботу вихователі дошкільного закладу Буняк С. О. та Павловська І. А.

Гуцол Л. В. в роботу з дітьми впроваджує методику Н. Харченко «Навчання дітей навичкам міркування».

Вихователі Мадай О. Г., Буняк С.О. навчали дітей читанню, використовуючи методику Л.В. Шелестової «Вчимося читати».

Слоквіч О. С., Колісник Т. І., Плахотнюк Л.А. обрали для впровадження методику Світлани Циганової «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку», яка основана на сенсорному вихованні та образотворчій діяльності дітей.

Глущенко І.Б. працює за методикою М. М. Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку».

Франко О. В. впроваджують у роботі з дошкільниками авторську програму «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі».

Вихователі Балтаг А.В. та Франко О. В. вивчали досвід З. Жупанової «Основи безпеки життєдіяльності та поведінки в надзвичайних ситуаціях».

Буняк С. О. впроваджує в роботу з дітьми методи та прийоми ТРВЗ та РТУ Т.Сидорчук, які допомагають створити широкий кругозір у дітей, розвинути їх креативність та творчість.

Лисяна Н. М., Балтаг А.В. застосовуючи методику Л. Б. Фесюкової «Виховання казкою», виховують у дітей моральні якості: любов, доброту, взаєморозуміння, співчуття.

Краснова С.В. впроваджує у роботу з дітьми програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

Ткачук Р.М., Франко О.В. використовують у роботі з дітьми ідеї відомого педагога В.О. Сухомлинського, вчать «Розуміти світ серцем і душею».

Для стимуляції інтелектуального розвитку психологом дитячого садка Пилявець О. В. використовується комплекс спеціальних кінезіологічних вправ. Заняття кінезіологічними вправами усувають дезадаптацію дітей у процесі навчання, гармонізують роботу головного мозку.

Педагогічний колектив дошкільного закладу впроваджує власні парціальні та власні авторські програми «Маленьким розумникам і розумницям. Мнемотехніка для дошкільнят», «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі», «Let’splayandstudyEnglish!» (білінгвістичний підхід до впровадження англійської мови в освітній процес з молодшого дошкільного віку).

В роботі з дітьми використовуються СМАРТ-TVта планшети. Застосування ІКТ суттєво підвищує ефективність освітнього процесу, сприяє оптимізації навчання і виховання дошкільників, формує у дітей пізнавальний інтерес та активність.

Дошкільний заклад має власний Web-сайт, який щоразу поповнюється новою, корисною і цікавою інформацією.

Протягом 2016-2017 навчального року наш дошкільний заклад був відзначений дипломами Міністерства освіти, брав активну участь в різноманітних міських, обласних та всеукраїнських заходах:

 • участь у програмі «Бюджет громадських ініціатив». Проект «Європейський розвиток дошкільної освіти міста» (вересень);
 • вибороли І місце в грі шахи та ІІІ місце в номінації – ритмічна гімнастика у VIII Малих олімпійських іграх серед вихованців ДНЗ «Старти надій»;
 • участь у телепередачі на телеканалі ЕВЕРЕСТ «Малі базікали»;
 • для вихователів старших груп: презентація з елементами майстер-клас навчально-методичного посібника What? Why? Where? Englishforkids. (Білінгвістичний підхід до впровадження англійської мови в освітній процес з молодшого дошкільного віку) переможця конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник 2016 р.»;
 • участь у телепередачі на телеканалі ТРК Вінниччина «VinnKids» (2016 р.)
 • проведено методичне об’єднання інструкторів з фізкультури, вихователів санаторних груп та спеціалізованих груп компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання»;
 • у грудні 2016 року на базі нашого дошкільного закладу проведено майстер-клас за міжнародною програмою eTwinningPlus для керівників гуртків англійської мови, які є працівниками дошкільних закладів;
 • учасники міської виставки-конкурсу новорічних композицій «Зимова феєрія – 2016», у рамках проведення новорічно-різдвяної акції у категорії «Індивідуальна робота» нагороджено вихованку ДНЗ, робота «Новорічне диво»;
 • участь у VII Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу (2017 р.);
 • ІІІ місце за участь у міському конкурсі «У колі дружньої родини» (2017 рік)
 • у квітні 2017 року – ІІІ місце в Грантах обласної ради та облдержадміністрації в рамках «Обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016-2020 роки, з темою «Здорова дитина – щасливе майбутнє» (створення інформаційного середовища для діагностування стану здоров’я дошкільників);
 • у квітні 2017 року проводили всеукраїнський семінар-нарада «Організація інноваційної діяльності з фізичного виховання дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів на основі компетентнісного підходу з метою формування ціннісного ставлення дітей до здоров’я »;
 • отримали І місце за оригінальний жанр «Парад барабанщиць» та вокально-хореографічний номер «Я мрію» на фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка-2017»;
 • у травні 2017 року – Всеукраїнський семінар «Інноваційні технології. Мнемотехніка» для гостей з міста Суми);
 • участь у телепередачі на телеканалі ВДТ Вінтера «Класна робота», де продемонстрували оздоровчу компанію та зарахування дітей до ДНЗ;
 • вибороли ІІ місце в спортивній грі Городки у Чемпіонаті з різних видів спорту серед вихованців ДНЗ «Старти надій» (2017 рік).

Дошкільнята розвивають свої здібності відвідуючи гуртки «Первоцвіт», «Зелена аптека», «Афлатот», «Ейдотехніка для дошкільнят» та гурток англійської мови «Поліглот».

Вихованці закладу відвідують станцію юних натуралістів, гуртки «Школи мистецтв», «Палацу школярів та юнацтва».

Значна увага приділяється працівниками ДНЗ розвитку талантів дітей. Дитячому садку працюють музичні гуртки: «Дивограй», «Казковий передзвін».

Слід відмітити, що вихователі намагались організувати так навчально-виховний процес, щоб був реалізований тісний зв’язок дитячого садка та сім’ї.

Для батьків організовувались свята та розваги, перегляд занять, дні відкритих дверей, виставки дитячої творчості. На батьківських зборах презентувався кращий сімейний досвід, організовувались зустрічі з цікавими людьми. Оформлялись усні журнали, папки-пересувки, тематичні виставки з змістовним матеріалом.

Педагоги закладу постійно консультували батьків з різних навчально-виховних питань, проводили лекторії для батьків, дні відчинених дверей. Протягом року працювала школа молодих батьків, яка надавала педагогічну допомогу щодо виховання здорової дитини та розкриття її внутрішнього світу за допомогою родинних традицій, свят.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».

В минулому навчальному році в ДНЗ ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково-методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідуючої, вихователя-методиста/практичного психолога, вихователів, музичного керівника.

Під час оздоровчого періоду були створені усі необхідні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, різних видів ігрової, пізнавальної, інтелектуальної, пошукової та трудової діяльності дітей.

Педагогічний колектив працював за планом, який був складений на літній період і затверджений керівником дошкільного закладу Горобчук Н.С. та погоджений з Директором департаменту освіти Вінницької міської ради, Управлінням Держпродспоживслужби у м.Вінниці.

Таким чином педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

Управлінська діяльність

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що актуальність, системність, цілісність – це принципи, згідно яких здійснювалася робота закладу. Пріоритетні завдання було відображено в усіх розділах річного плану.

Певну увагу було приділено контролю планування освітньо-виховного процесу. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам та знаходиться на достатньому рівні.

Керуючисьчиннимидержавнимидокументами та планом роботи,коллектив виконавпоставленні завдання.

Продовжуєтьсявпровадженнясистемистимулюванняпрацівників:

 • нагородженняграмотами, подяками;
 • заохоченнякориснимипридбаннямив групи.

 

Результати навчально-виховного процесу

Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер. Свої відносини з дітьми педагоги будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісно-орієнтований підхід виховання та навчання дітей. Опиралися на особливості мислення дошкільників, однією із яких є наочно-образне сприйняття світу. Виготовляли та широко використовували різноманітний наочний матеріал, що полегшувало процес сприйняття матеріалу.Проводили динамічні, тематичні, інтегровані, комплексні, сюжетні, сюжетно-ігрові, літературні заняття, екскурсії, цільові прогулянки.

Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним.

Результати контрольно-діагностичного обстеження показали успішне засвоєння освітніх завдань чинної Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» в групах: № 6 (Павловська І. А., Мадай О. Г.), № 7 (Мороз О. А., Гуцол Л. В.), №5 (Краснова С.В., Балтаг А.В.), № 9 (Уляніцька І.В., Логоша Б.М.), № 8 (Буняк С. О.), № 10 (Франко О. В., Ткачук Р. М.).

Педагогічні працівники активно працювали не лише над поповненням теоретичних знань, удосконаленням рівня своїх умінь, а й приділяли достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців.

Освітньо-виховна робота здійснювалась вихователями усіх вікових груп з урахуванням рівня особистісного зростання кожного вихованця відповідно діагностичних обстежень та узагальненої інформації, отриманої під час навчання.

Одним із пріоритетних напрямів в роботі педагогів із вихованцями старших груп № 5, 6, 7 було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав достатній рівень роботи педагогів по засвоєнню програмових вимог, в результаті чого якісний рівень знань дітей істотно змінився у порівнянні з початком року.

 

Моніторинг освітніх компетенцій дітей-випускників

Показники моніторингу освітніх компетенцій дітей випускників нашого дошкільного закладу свідчить про те, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Однак, залишаються проблемними питання корекції тривожності у старших дошкільників.

З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі була організована гурткова робота. Хороших результатів у даному виді діяльності досягли керівники наступних гуртків: «Первоцвіт» (природничий) під керівництвом Павлюк С. Ю., «Ейдотехніка для дошкільнят» (розвиток асоціативно-образної пам’яті у дітей) – керівники Буняк С.О., Павловська І. А., «Казковий передзвін» (театральний) – керівник Хомюк О.А., «Дивограй» (музичний) – керівник Хомюк О.А., «Зелена аптека» (природничо-лікувальний) – керівник Паламарчук І.М., «Поліглот» (гурток англійської мови) – керівник Балтаг А.В., Микитенко В.К., «Афлатот» (соціально-економічний) – керівник Краснова С.В. Діти мали можливість показати свої уміння, враження, почуття і думки в різноманітній творчій діяльності.

Результатом роботи педагогічного колективу стали здобутки та перемоги дітей у конкурсах міського рівня: «Зимова феєрія»,«Чарівна квітка»,VІІІ Малі олімпійські ігри серед вихованців ДНЗ «Старти надій», «У колі дружньої родини».

Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей дошкільного віку можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових та індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь та навичок у вихованців закладу. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

Проте, у кожній віковій групі існують резерви підвищення результатів досягнень дітей, особливо з освітніх ліній «Дитина у світі культури», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини».

Потребують актуалізації питання:

 • розвиток інтелекту та екстраординарних здібностей дітей дошкільного віку.
 • забезпечення та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей з раннього віку шляхом упровадження сучасних освітніх здоров’язбережувальних технологій.
 • формування у вихованців безпечного входження у соціум засобами ігрової діяльності.

Під час навчально-виховного процесу педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним.

 

Наступність ДНЗ та школи

Протягом навчального року надавалась увага спільній роботі дошкільного закладу і школи № 26, а також початкової школи № 25 з поглибленим вивченням іноземної мови. Вчителі та учні початкових класів були активними учасниками різноманітних заходів дошкільного закладу, а діти та вихователі старших груп частими гостями шкіл, що дуже важливо у формуванні психологічної готовності дітей до школи. З цією метою налагоджене тісне співробітництво між педагогами дошкільного закладу і вчителями початкових класів. Питанню наступності в роботі дошкільного закладу та початкової школи були присвячені батьківські збори на які були запрошені вчителі ЗОШ № 26 та СЗШ № 25.

Завжди було актуальним питання наступності. Взаємозв’язок та взаємовплив дошкільного навчального закладу та початкової школи очевидний, незаперечний.

Проводилися перегляди занять, уроків педагогами дошкільного закладу та школи, проведено батьківські збори за участю вчителів початкової школи, екскурсії для майбутніх першокласників.

Педагоги школи приймали активну участь у роботі з батьками майбутніх першокласників. На батьківських зборах обговорювались питання формування життєвої компетентності дошкільника-випускника дошкільного навчального закладу. Дана система роботи дала змогу на належному рівні підготувати випускників старших груп №5 (вихователі Краснова С.В., Балтаг А.В.), № 6 (вихователі Павловська І. А., Мадай О. Г.) та № 7 (вихователі Мороз О. А., Гуцол Л.В.). Наслідки тематичної перевірки свідчать про сформованість у випускників закладу навичок організованості, дисциплінованості, самооцінки і самоконтролю, а також позитивної мотивації до шкільного навчання.

Результати контрольних занять та бесіди з дітьми старшого дошкільного віку показали, що протягом року робота з психологічної підготовки дітей до школи, підготовки руки до письма велася послідовно і систематично. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Ефективно проводилася співпраця з батьками з метою корекції поведінки дітей, психологічної підготовки до школи. У закладі налагоджено консультаційну допомогу для батьків майбутніх першокласників.

Вихованці вміють застосовувати свої знання на практиці. Педагоги випускних груп враховували вимоги сучасної школи, побажання вчителів, батьків.

 

Фізкультурно-оздоровча робота

Велику увагу протягом 2016-2017 навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Зважаючи на те, що садок санаторного типу приділяється велика увага зміцненню і збереженню здоров’я дітей. Проводилась лікувально-профілактична робота – діти розподіляються за групами здоров’я, постійно знаходяться під наглядом лікаря, проходять курс лікувального масажу та корегуючої гімнастики для профілактики порушень постави і плоскостопості.

Протягом року адміністрація ДНЗ здійснювала контроль з таких питань: дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, організація харчування дітей, виконання рухового режиму протягом дня, організація та проведення загартовуючих процедур, організація та проведення прогулянок, своєчасність відвідування ранкової гімнастики тощо.

Як свідчать результати перевірок, усі педагоги закладу дотримувалися режиму дня, своєчасно проводили заняття з фізкультури та інші фізкультурно-оздоровчі види діяльності.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організована інструктором з фізкультури Глущенко Інною Борисівною і здійснюється під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості. Проводиться корекційно-відновлювальна робота з профілактики порушень постави та плоскостопості у дітей. Глущенко І. Б. в роботі з дітьми застосовує програму М. М. Єфименко «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку». Вона розробляє конспекти занять, враховуючи інтереси дітей. Ці заходи направлені на зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я дошкільнят.

Фізінструктором закладу Глущенко І. Б. у листопаді 2016 року було проведено колективний перегляд, а саме фізкультурне заняття«Світ морських пригод». Під час проведення заняття фізінструктор використала інноваційні оздоровчі технології: психогімнастику, аромотерапію, арт-терапію, доріжку «здоров’я», м’які модулі…

Протягом дня вихователі проводили різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи. Педагог молодшої групи №3 Плахотнюк Л. А. використовувала цікаві фізкультхвилинки з уведенням до них пальчикової гімнастики, завдань з інтелектуальним навантаженням.

Цікавими та доцільними були динамічні паузи між заняттями у вихователів Павловської І.А, Франко О.В. Різноманітні логоритмічні вправи – вдало дібране художнє слово та музика у вихователів групи № 2, № 3 Колісник Т. І., Плахотнюк Л.А.

Одним з ключових питань здоров’я дітей та їх оздоровлення є загартування.Активно застосовуються педагогами нетрадиційні методи загартування та оздоровлення дошкільників. Це точковий масаж, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика, корегуючи гімнастика, гімнастика пробудження, психогімнастика, ґудзикова ігротерапія, кольоротерапія, пірамідо терапія, вправи для очей, медитація, аромотерапія, вправи для запобігання плоскостопості.

Оновленням змісту освітньооздоровчого процесу в нашому дошкільному закладі стало використання скайджампінгу – фітнес стрибки на батуті.Також використовуємо м’які модулі, що дозволяють розвивати і зміцнювати вестибулярний, опорно-руховий апарат, координацію рухів, розвивати у дітей логічне мислення, ігрові асоціації, сприяти подоланню дитячої гіподинамії.

В закладі регулярно проводилися провітрювання кімнат, прогулянки, гігієнічні процедури (умивання прохолодною водою, полоскання рота після їжі). Щоденно виконувалися дітьми гімнастика пробудження, комплекси дихальної гімнастики (статичні, динамічні вправи, вправи зі зміною структури дихального циклу з продовженим видихом, з вимовленням звуків на видиху). Проводилась профілактика гострих респіраторних захворювань за допомогою точкового масажу (масаж обличчя для поліпшення носового дихання).

Спостереження за організацією прогулянки підтвердили, що всі педагоги володіють методикою проведення прогулянок.

Хронометраж прогулянки показав, що в середньому відводиться на:

 • спостереження – 15% часу;
 • проведення дидактичної гри – 12%;
 • рухливі ігри, вправи – 12%;
 • індивідуальну роботу – 8%;
 • інші види діяльності – 25%;
 • самостійну рухову діяльність – 28%.

Це свідчить про збалансованість видів діяльності на прогулянці.

Проведення Днів здоров’я, спортивних розваг сприяли не тільки зміцненню всіх функціональних систем організму малюків, але й емоційному піднесенню, створенню бадьорого настрою, вихованню інтересу до спорту. Педагоги забезпечували високу рухову активність дошкільників під час фізкультурно-оздоровчих заходів. Протягом року було проведено чотири спортивних свята за участю дітей середніх та старших груп: Малі олімпійські ігри «Старти надій», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Веселі старти», «Свято м’яча», а також проводились фізкультурні розваги та Дні здоров’я.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу щодо ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей. Пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків, який включає: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, пішохідні переходи за участі батьків. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу. В кожній віковій групі обговорювалися питання зміцнення здоров`я дітей.

Виконання фізкультурно-оздоровчих заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло підвищенню рівня фізичного розвитку дітей. Це забезпечувалося:

 • системою занять з фізичної культури;
 • профілактично-оздоровлювальними заходами;
 • контролем за фізичним розвитком дітей, за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників.

 

Аналіз фізичного розвитку дітей

 

Screenshot13

 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

У закладі виконуються вимоги Базового компоненту дошкільної освіти щодо виконання питань безпеки життєдіяльності дитини.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над виконанням вимог охорони праці:

 • було розроблено комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору;
 • у закладі не було зафіксовано випадків травматизму виробничого характеру;
 • створено безпечне середовище для перебування працівників, дітей та батьків у закладі.

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя та здоров`я дітей у ДНЗ педагоги закладу планували та проводили наступну роботу з дітьми:

 • проведено тиждень безпеки дитини;
 • проведено місячник цивільного захисту;
 • проведено тижневик протипожежних заходів;
 • проведено тиждень безпеки дорожнього руху;
 • проведено бесіди, заняття, ігри, розігрування ситуацій, лялькових театрів;
 • проведено тренувальні евакуації з приміщень закладу, на яких вихователі вміло організували евакуацію з другого поверху будівлі;
 • моделювання правильної поведінки при НС різного характеру.

Вихователі кожної вікової групи доцільно використовували художню літературу, на прикладі літературних персонажів акцентували увагу дітей на наслідках необережного поводження з вогнем, чи потрібно впускати у дім незнайомців тощо. Часто вихователі створювали нові ситуації  у відомих казках для закріплення правил безпечної поведінки. В результаті індивідуальних бесід з дітьми з’ясувалось, що вони добре усвідомили правила поводження з електроприладами, гострими і ріжучими предметами, знають як захистити себе.

Починаючи з раннього віку, вихователі вчили дітей в повсякденному житті обережно поводитись в групі: біля дверей, на ліжку, біля столів і столиків. В ході самостійної ігрової діяльності дітей на прогулянках, вихователі всіх груп наголошували на небезпеці, яка може виникнути при порушенні правил поведінки на гірках, каруселі, ракетах, літаках, закріплювали правила проведення рухливих ігор, навчали обережній ходьбі при ожеледиці тощо.

Педагоги усіх вікових груп проводили постійну роботу з батьками з цього питання: в групах були оформлені тематичні папки-пересувки, часто матеріал висвітлювався в батьківських куточках, проводилися бесіди з батьками, інструктажі.

Таким чином, робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ДНЗ проводилася на достатньому рівні.

 

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування закладу здійснюється лікарем Сичовою Т. О. та старшою медичною сестрою Паламарчук І. М., Позивай О. В. Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за площею, функціонує маніпуляційний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання є першочерговою потребою закладу. А також продовжує свою роботу «Лабораторія здоров’я», яка успішно застосовує власну систему оздоровлення дітей.

Упродовжроку у закладіздійснювався постійнийконтроль стану здоров’ядітей, захворюваності. Медико-профілактичнаробота веласьвідповіднодо затвердженогоплану. В дошкільномузакладівиконувалисьусізаходи лікувально-профілактичногохарактеру: профілактичніщеплення, антропометрія, оглядна педикульоз, ранковіогляди дітеймедсестрою, вихователями. Діти6 років, якійдутьу перший клас, пройшли щорічний медичнийогляддо початку навчальногороку.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Аналіз захворюваності за 2016 рік дає підстави стверджувати, що оздоровчі заходи мають позитивний результат, були своєчасними і потребують продовження у новому навчальному році. У порівнянні з 2015 роком, рівень захворюваності зменшився. Це питання обговорювалося на виробничій нараді.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Облік проведених профілактично-оздоровчих заходів показав, що діти, які були оздоровлені влітку, хворіли менше на застуди, ніж діти, що за різними причинами не відвідували в цей період ДНЗ. Отже, аналіз захворюваності за навчальний рік дає підстави стверджувати – розроблений курс оздоровчих заходів має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

Медичні огляди працівників закладу проводяться згідно плану – 2 рази на рік (квітень, жовтень).

Разом з тим медико-педагогічна робота потребує реалізації заходів, спрямованих на:

 • профілактику росту сезонної захворюваності дітей;
 • зміцнення імунної системи частохворіючих дітей;
 • удосконалення системи загартовуючих заходів.

 

Організація харчування

Основою виховання здорової дитини є правильно організоване та збалансоване харчування, яке отримують діти у дошкільному закладі.

Механізм організації харчування дітей упродовж навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи: Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 35 «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»), чинний статут ДНЗ, наказ МОЗ та МОН України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 року №249∕329 та постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Аналіз харчування дітей в ДНЗ протягом 2016-2017 навчального року показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах.

Порушень технології приготування їжі не було. Завідуюча Горобчук Н. С., старша медсестра Паламарчук І. М., члени батьківського комітету, вихователі груп систематично контролювали організацію та якість харчування дітей: закладку продуктів харчування, кулінарну обробку та вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та правильність зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, вітамінізацію страв, що дало можливість забезпечити оптимальний раціон харчування дітей, знизити шлунково-кишкові захворювання. Результати контролю фіксуються у «Санітарному журналі», розглядаються на нарадах при завідуючій.

Старшою медичною сестрою і комірникомконтролюваласьякістьпродуктіввідпостачальників, про щосвідчить усянаявнадокументація. Без супроводжувальноїдокументаціїпродуктине приймались. Своєчаснота правильно ведутьсяжурналибракеражу сироїта готовоїпродукції.

Регулярно проводиться зняттяпроб страв, виставляютьсядобовіпроби.До раціонухарчуваннявходятьриба, м`ясо, птиця, овочі, фрукти, молочніпродукти.Технологічнікартки є на всі страви. Перспективне меню наявне.

 

Адміністративно-господарська робота

Виконання завдань адміністративно-господарської роботи сприяло покращенню матеріально-технічної бази садочка, забезпеченню належного функціонування всіх систем закладу. Упродовж поточного року за позабюджетні коштипроведено ремонт туалетної та умивальної кімнат медичного пункту та ізоляторі для дітей з інфекційними захворюваннями. Проведено заміну плитки коридорів біля медпункту, пральні та харчоблоку.На харчоблоці проведено заміну фільтра та заправку фреоном холодильної шафи, повірку ваги. Проведено ремонт підсобного приміщення харчоблоку, для якого було придбано плитку облицювальну та інші будівельні матеріали. Придбано та встановлено решітки на радіатори у галерею закладу.

Міською владою дошкільному закладу виділено новий пароконвектомат на харчоблок, для його установки було встановлено щиток та проведено його підключення, проведено каналізацію та витяжну вентиляцію. Планувалося цього року провести часткову заміну огорожі дитячого садочку, але в зв’язку з тим, що ділянки біля садочку були викуплені приватними особами, та розпочалося будівництво приватних будинків, ми вирішили витратити ці кошти для створення ігрового середовища для дітей. В зв’язку з тим, що в осінньо-зимовий та весняний період, коли йдуть дощі діти не можуть гуляти на мокрих майданчиках на асфальтованій території садочку встановлено дитячий комплекс «Міні потяг».Капітально відремонтовано туалетну кімнату у групі №10. Проведено ремонт у спальній кімнаті групи № 8.Проведено косметичні ремонти у групах № 6, 3, 5.У музичну залупридбано музичні інструменти: барабани, тамбурини, ксилофони, дзвоники.Придбано шафи для наочного матеріалу дошкільного закладу, шафи для демонстраційного матеріалу у вікові групи № 1, 2, а також ролети у групи № 4, 7, 9. У спортивну залу закуплено батути спортивні, м’ячі.Приведено у відповідність до вимог територію дитячого садка: відремонтовано та пофарбовано спортивне та ігрове обладнання на фізкультурному та групових майданчиках, завезено пісок, придбано пісочницю на ігровий майданчик групи № 10, відремонтовано альтанки група № 4, 6.

Така робота проведена завдяки спільним зусиллям колективу садочка і батьків, спонсорській допомозі.

Виконанню завдань річного плану також сприяли проведені виробничі наради, загальні збори колективу, наради при завідуючій тощо.

 

1.2. Завдання дошкільного навчального закладу на 2017–2018 н. р.

 • Навчально-виховний процес дошкільного закладу будувати за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;
 • розробити програму розвитку дошкільного навчального закладу на 2018-2021 р.р.;
 • забезпечити державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей, конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, в тому числі дітям 5 – річного віку забезпечувати наступність у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів;
 • продовжувати роботу по плануванню та організації роботи за тематичними тижнями у відповідності до наскрізних ліній розвитку дошкільників;
 • оптимізувати співпрацю дошкільного закладу в управлінських питаннях із батьківськими комітетами;
 • розподіляти у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечуючи особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;
 • посилити роль педагогічної ради як колегіального органу управління;
 • запроваджувати тестові та діагностичні методики для вивчення стану розвитку вихованців;
 • створити оптимальні умови для організації дослідницько-пошукової та дослідно-експериментальної роботи в ДНЗ;
 • підвищити якість науково-методичного супроводу за допомогою різних форм інтерактивної взаємодії дорослих суб`єктів освітнього процесу;
 • активно вивчати та впроваджувати в освітньо-виховний процес інноваційні технології, позитивний педагогічний досвід.

Проаналізувавши стан навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік та відповідно до Програми розвитку ДНЗ на 2018-2022 рр., з метою підвищення якості навчання та виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу в 2017-2018 навчальному році працюватиме за такими змістовими напрямами:

 1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій з урахуванням принципів природо відповідності фізичного виховання та забезпечення методичного аспекту інтеграції в освітній процес фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням інноваційних здоров’язбережувальних методик і технологій.
 2. Розвиток інтелекту та екстраординарних здібностей дітей дошкільного віку засобами мнемотехніки та використання авторської анімації.
 3. Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.
 4. Розвиток творчого потенціалу особистості сучасного дошкільника засобами ігрової діяльності.