Департамент Вінницької міської ради 
Комунальний заклад 
„Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради”;
21036 м. Вінниця, вул. Хмельніцьке шосе 16
тел: (0432) 59-21-53   ; email: vndnz35@ukr.net

Електронна бібліотека

 Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Освітні програма “Дитина”

Освітня програма «Дитина» створена для вихователів, батьків та інших осіб, залучених до виховання та навчання дітей від 2 до 7 років. Програма «Дитина» оновлена відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти України та рекомендована МОН.

ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (ЛЕКЦІЇ)

Лекційний курс  “Основи соціального партнерства” (Конфліктологія)

© Юсім Ю.Д.

© ТДПУ, Тернопіль

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ (Н.В.ЛІФАРЄВА)

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.

До кожної теми подано питання для обговорення на семінарських заняттях, практичні і контрольні завдання, теми рефератів і бібліографія.

ISBN 999-8253-55-8

© Н.В.Ліфарєва, 2003

© Дніпропетровський університет економіки та права, 2003

 

Каталог методичної літератури

Наталя Гавриш

“Сучасне заняття в дошкільному закладі”

Посібник представляє теоретичні дидактико-методичні аспекти організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, подає класифікацію та характеризує види занять на засадах інтеграції, а також практичний матеріал – зміст перспективного планування освітньої роботи на основі тематичного принципу , атлас інтелектуальних карт для інтегрованих занять з дітьми.

Проаналізовано типові помилки в плануванні й проведенні занять з дошкільниками.

Для фахівців дошкільної та початкової освіти.

Рік, видавництво: 2007, Луганськ “Альма- матер”

 

 

Фесюкова Л.Б., Мірошніченко І.В., Панасюк І.С., Яковлєва Н.В.

“Виховуємо та навчаємо (комплексні заняття та ігри для дітей 4-7 років)”

В посібник увійшло 20 комплексних занять з ілюстраціями та додатками : схематичними малюнками для індивідуального використання. Кожне таке заняття будується на основі одного прислів’я. В збірці їх понад 60.

Даний матеріал має універсальний характер використання як під час занять, та і впозаурочний час.

Рік, видавництво: 2007, Харків “Ранок”

 

 

Фесюкова Л.Б., Григор’єва О.О.

“Пори року. Комплексні заняття для дітей 4-7 років”

В посібнику наведено конспект занять на рік : від вересня до серпня.

Матеріал допомагає в забезпеченні диференційованого підходу і різносторонньому розвитку особистості кожної дитини від 4 до 7 років.

Даний практичний матеріал суттєво допоможе вихователям, психологам, батькам.

Рік, видавництво: 2007, Харків “Ранок”

 

 

Лущик І.В.

“Фізичне виховання дошкільників”

У посібнику детально розроблені питання планування та організації фізкультурних занять для вихованців ІІ молодшоїта середньої груп, висвітлюється робота з фізичного виховання дітей в дошкільних навчальних закладах, містяться розробки рухливих ігор, комплекси загально розвиваючих і дихальних вправ.

Книга для вихователів і методистів ДНЗ.

Рік, видавництво:2007 Харків “Ранок”

 

 

Фесюкова Л.Б.

“300 розвивальних ігор (для дітей 4-7 років)”

Видання призначене для широкого кола дорослих – учителів, вихователів, методистів, психологів, батьків, пропонує понад 300 ігор про навколишній світ, екологію, розвиток мовлення, математику.

Ігри, розроблені на основі дидактики І.Песталоцці, Ф.Фребеля та М.Монтесорі, будуть корисними : в духовний світ дитини віллється життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості й цікавості.

Рік, видавництво: 2007, Харків “Ранок”

 

 

Харченко А.А.

“Плануємо за новою програмою”

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» розкриває зміст рівня дошкільної освіти і спрямована на повноцінний та гармонійний розвиток особистості дитини.

Матеріал представлено за результатами апробації даної програми у дошкільних закладах Хмельницької області.

Посібник пропонує варіанти організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку.

Планування навчально-виховного процесу.

Обмін досвідом роботи за певними лініями розвитку дитини; вивчення рівня компетентності дітей відповідного психологічного віку.

Посібник рекомендовано методистам, завідуючим, вихователям, студентампедагогічних вузів.

Рік, видавництво: 2008 Кам’янець – Подільський “Медобори”